E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeo.knihovny.cz

Primárním zdrojem oborové brány je databáze GEOBIBLINE (Geografická bibliografie ČR online), která zpřístupňuje bibliografické záznam bohemikálních geografických a kartografických dokumentů od 15. století do současnosti. Je obohacena o oborově příbuzná data z ostatních zdrojů zapojených do portálu Knihovny.cz

Přístup na portál: Geo.knihovny.cz

Zdroj: Moravská zemská knihovna

Publikováno: Čtvrtek 24.08.2023 11:00

Akce dokumentů