E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDigitalizace, vizualizace a dostupnost digitální sbírky Glóby Mapové sbírky Univerzity Karlovy: případová studie Jüttnerova Glóbu

V časopise ISPRS International Journal of Geo-Information vyšel článek o digitalizaci glóbů.

V impaktovaném open access časopisu ISPRS International Journal of Geo-Information vydali Ing. Eva Štefanová,  Ph.D., Mgr. PhDr. Eva Novotná, Ph.D. a Ing. Miroslav Čábelka článek o digitalizaci, zpracování a dostupnosti 3D modelů glóbů. 

Proces byl prezentován na příkladu zpracování Zemského glóbu, jehož autorem je Josef Jüttner. Autoři se zabývali tím, jak objekt zdokumentovat, zpracovat do 3D modelu a ten zveřejnit, aby byl přístupný veřejnosti.

Mapa fotografií ve 3D modelu

Článek si můžete přečíst zde: https://www.mdpi.com/2220-9964/12/3/122

3D model je dostupný zde: http://www.mapovasbirka.cz/globy/index.html

Publikováno: Pátek 10.03.2023 10:00

Akce dokumentů