E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCustos Divitiarum

Festschrift in honour of Joseph Schirò

Chystaná publikace Custos Divitiarum: Festschrift in honour of Joseph Schirò vydaná nakladatelstvím Midsea Books si klade za cíl zachytit různé aspekty z oblastí, kterých se Schirò dotkl na Maltě i v zahraničí.

Iniciativa pro tuto sbírku vzešla od Malta Association of Professional Conservator–Restorers pod vedením Charlese Farrugii.

Kniha má ocenit přínos, který Schirò poskytl maltskému bibliografickému a konzervátorskému sektoru.

Obálka knihy

Tato publikace se snaží zachytit různé aspekty ze sektorů, kterých se Schirò dotkl v rámci kulturního sektoru na Maltě i v zahraničí.

„Výběr přispěvatelů do publikace provedli především MAPCo-Re a editor. Dlouhá doba, za kterou jsme dosáhli data vydání, byla způsobena řadou faktorů, v neposlední řadě tím, že šlo výhradně o dobrovolnický projekt a všichni přispěvatelé a zúčastněné osoby na něm pracovali dobrovolně,“ říkají vydavatelé.

Kniha je rozdělena do čtyř oddílů. První oddíl knihy shromažďuje články předních autorů o obsahu, výzkumu a výzvách, které vycházejí z archivů a muzeí.

Do druhé sekce bylo rozhodnuto seskupit ty články, které se zaměřují především na publikovanou produkci, iluminované knihy nebo jiné publikované položky.

Bylo také vhodné zapadnout do psaní o historii tisku na Maltě. Třetí sekce o konzervaci není jen poctou bohatství artefaktů, které na ostrovech máme, ale přímou poctou samotnému Schiròovi, který měl přímý vliv na profesní formaci téměř všech přispěvatelů v této sekci.

Čtvrtá část je zaměřena na kartografii. A v této sekci je jednou z přispěvatelů také ředitelka Mapové sbírky a Knihovny geografie doktorka Eva Novotná. Článek: Map by Nicolò Nelli from 1565, pojednává o sérii map, které ilustrovaly průběh obléhání Malty Turky.

To je také odrazem Schiròovy lásky k tématu a bezprecedentního přínosu, který také v tomto odvětví poskytl.

 Zdroj: Times of Malta

Publikováno: Úterý 20.02.2024 11:25

Akce dokumentů