E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty 2010-2021

Řešené a úspěšně ukončené výzkumné projekty a granty v období do roku 2010 - 2021.

Ukončené projekty řešené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie

 


Towards sustainable development of natural environments based on continuous remote sensing monitoring

Poskytovatel: Evropské centrum UK – podpora Aliance 4EU+
Číslo: 4EU+/21/F4/22
Doba řešení: 2021
Hlavní řešitel:  Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za PřF UK: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.


Monitoring mountainous vegetation – biodiversity variables related to remote sensing

Poskytovatel: Evropské centrum UK – podpora Aliance 4EU+
Číslo: 4EU+/20/F4/27
Doba řešení: 2020
Hlavní řešitel:  Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za PřF UK: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.


Landcover monitoring with emphasis on vegetation under the climatic change pressure using multitemporal and multisource remote sensing data fusion

Poskytovatel: Evropské centrum UK – podpora Aliance 4EU+
Číslo: 4EU+/19/16
Doba řešení: 2019
Hlavní řešitel:  Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., PřF UK
Hlavní řešitel za PřF UK: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.


Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří

Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj
Číslo: 100333189
Doba řešení: 2017–2021
Hlavní řešitel:  Dr.-Ing. Jörn Wichert, TU Bergakademie Freiberg – Institut für Geotechnik​
Hlavní řešitel za PřF UK: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka
Webhttp://elbe-labe-georisiko.eu

Projekt č. 100333189 v rámci programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Projekt se zabývá vytvořením expertního systému v oblasti Labských pískovců v souvislosti s geologickými riziky a ohrožením veřejnosti a infrastruktury pádem skalních masivů .


Analýza stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ (datová analýza, analýza stávajících DPZ činností a limity využití DPZ)

Poskytovatel: TAČR
Číslo: TITSMZP709
Doba řešení: 2018 - 2020
Hlavní řešitel:  Ing. Tomáš Soukup, Ph.D., GISAT
Hlavní řešitel za PřF UK:  doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D.

 
Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

Poskytovatel: European Commission
Doba řešení: 2017 - 2021
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. za UK
Spoluřešitelé z katedry: ?


Detekce a rozpoznávání objektů v bodovém mračnu laserového skenování z pískovcových skalních měst

Poskytovatel: GAUK (132119)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  Mgr. Michaela Tomková
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.


Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla

Poskytovatel: TAČR, Beta 2, režim IP (TIRICUZK829)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  Jan Langr (Unicorn/HSI), RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. (za UK)
Spoluřešitelé z katedry: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Mgr. Tomáš Pokorný


Internacionalizace výuky geoinformatiky a kartografie na PřF UK

Poskytovatel: Investiční plán UK (GE4)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: celá katedra aplikované geoinformatiky a kartografie


Stanovení aktuální horní hranice lesa a její dynamiky v Krkonošském národním parku

Poskytovatel: Resortní výzkum KRNAP
Doba řešení: 2018 - 2021
Hlavní řešitel:  doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.,  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.
 

Hodnoceni vlivu disturbanci na lesni ekosystemy v Cesku a na Slovensku pomoci metod DPZ

Poskytovatel: GAUK (512217)
Doba řešení: 2017 - 2019
Hlavní řešitel:  Mgr. Josef Laštovička
Spoluřešitelé z katedry: Josef Laštovička, Radovan Hladký, Přemysl Štych


Moderní geoinformační metody ve výuce GIS, kartografie a DPZ

Projekt: IP UK
Doba řešení: 2016 - 2018
Řešitelé projektu: RNDr. Jakub Lysák, Ph.D., Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D., Mgr. Lucie Červená

Inovace předmětů Geoinformační systémy, Základy geoinformatiky, Tematická kartografie, Dálkový průzkum Země; navržení nového předmětu zaměřeného na využití nového přístrojového vybavení katedry ve výuce. Výukové materiály vzniklé v rámci projektu jsou ke stažení.


Hodnocení a modelování dostupnosti primární zdravotní péče jako klíčového aspektu zdravotní péče v ČR

Projekt: TAČR Omega, identifikační kód TD03000312
Doba řešení: 2016 - 2017
Řešitelé projektu: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.


INASAMP: Inovativní nástroje pro automatizovanou správu, aktualizace a korekce mapových podkladů nejen pro navigační systémy

Projekt: TAČR
Doba řešení: 2015 - 2017
Řešitelé projektu: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., RNDr. Lucie Kupková, PhD., Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.

Návrh a implementace metodik na získávání informací pro navigaci z dat leteckého laserového skenování a leteckých a družicových snímků. 


Využití dálkového průzkumu Země pro klasifikaci vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku

Projekt: GAUK
Doba řešení: 2014 - 2016
Řešitelé projektu: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. a doktorandky Mgr. Lucie Červená a Mgr. Renáta Suchá.


Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek

Projekt: TAČR, identifikační kód TB04CUZK001
Doba řešení: 2015 - 2016
Řešitelé projektu: Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. 


TEMAP

Projekt: NAKI
Doba řešení: 2011 - 2015
Spoluřešitelé: Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Lukáš Brůha

Web: http://web.natur.cuni.cz/gis/temap

Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. Příjemcem projektu je Moravská zemská knihovna v Brně, partnery v projektu jsou Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze řeší v rámci projektu např.:

  • Vývoj software pro správu, vyhledávaní, publikaci a on-line prezentaci kartografických dokumentů ve formě webové aplikace
  • Kartografické anylýzy
  • Detekce kartografického zobrazení a odhadnutí jeho parametrů z mapy
  • Tvorba e-learningového kurz s názvem: Staré mapy - digitalizace, katalogizace, analýzy
  • Zapojení do projektu www.staremapy.cz
  • Georeferencování starých map
  • Principy katalogizace starých map
  • Technologie digitalizace starých map

Moderní geoinformační metody ve výuce GIS a kartografie

Projekt: 
Doba řešení: 2014 - 2015
Řešitelé projektu: RNDr. Přemysl Štych, Ph.D., RNDr. Jakub Lysák

Hlavním cílem projektu je inovovat a modernizovat výuku předmětů zaměřených na zpracování prostorových dat pomocí nástrojů GIS. Konkrétně se jedná o předměty bakalářského studia Geoinformační systémy, Kartografie a Tematická kartografie. Hlavním výstupem projektů jsou výukové listy, videa a testovací data, ve kterých je probíraná látka názorně a srozumitelně vysvětlena, včetně teorie nutné pro pochopení problematiky a příkladů a úkolů na procvičení probírané látky. Důležitým prvkem je prezentace využitelnosti teoretických poznatků při řešení reálných problémů z oblasti fyzické geografie, sociální geografie a dalších vědních i aplikovaných oborů.

Výukové materiály ke stažení.


Impact of political and economy transition on land use changes in Czechia and Poland: identification of key factors and processes

Projekt: MOBILITA ID 7AMB14 PL003
Doba řešení: 2014 - 2015
Řešitelé projektu: Přemysl Štych a doktorandi Lukáš Holman a Jiří Šandera.

Společný českopolský výzkumný projekt.


Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu

Projekt: VaVAI NT11425
Doba řešení: 2010 - 2014
Spoluřešitelé za KAGIK:  Doc. Ing. Jan Kolář, CSc., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D.,  Mgr. Lucie Červená, Ing. Miroslav Čábelka, Bc. Petra Kolešová.
​Web:  web.natur.cuni.cz/gis/klistata

Projekt byl zaměřen na vývoj metodiky zpracování družicových dat, která umožní určovat druhy lesního a křovinatého porostu příznivé pro výskyt klíštěte obecného. Pro území celé České republiky bylo použito celkem devět scén pořízených přístroji na americké družici Landsat. Různé druhy porostu byly na řadě míst zmapovány terénním průzkumem a zaneseny do datbáze vzorků porostu.

Podle spektrálních vlastností lesních porostových tříd byly na každé scéně určeno 9 různých tříd. Jejich výskyt byl korelován z nemocností klíšťovou encefalitidou v obcích s rozšířenou působností za posledních 10 let. Na základě korelační analýzy a vyrovnání mezi scénami byly různé druhy porostu rozčleněny do šesti kategorií míry rizika onemocnění touto nemocí.

Výsledek byl znázorněn v mapě jak v tištěné tak v elektronické podobě. Na webovém portálu projektu je k dispozici interaktivní mapa, kterou je možné použít i na mobilním zařízení k ověření míry rizika v okolí aktuálního místa při pohybu v terénu.


Informační systém Botanické zahrady UK v Praze

Cílem tohoto je projektu vytvoření informačního systému Botanické zahrady UK v Praze. Práce se sestávají z geodetického zaměření výškopisu a následné tvorby informačního systému v ARCGIS.

Řešitelé projektu: Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, Ing. Eva Štefanová, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.


Sociálně prostorová diferenciace obyvatelstva a její vliv na kvalitu života ve městech a obcích České republiky

Výzkumný projekt MŠMT č. 2D06012.

Cílem projektu je identifikovat sociálně prostorové procesy, které významným způsobem ovlivňují kvalitu života obyvatel ve městech a obcích České republiky a posoudit role a možnosti institucí v ovlivňování sociálních a ekonomických procesů na lokální úrovni.

Spoluřešitel: Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.


GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment)

GLOBE je dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno 111 zemí ze všech kontinentů. Nabízí žákům a studentům středních škol praktické postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy.

S využitím jednoduchých vědeckých postupů žáci pozorují vývoj počasí, měří kvalitu ovzduší a vody, zkoumají druhy lesních porostů, půdní vlastnosti. Získaná data vyhodnocují a odesílají do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje NASA.

Spoluřešitel:  Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.


Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice

Projekt se zabývá omezením negativních důsledků na životní prostředí realizovaném v rámci resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí České republiky.

Doba řešení: 20xx - 2011

Informace o projektu: http://www.suburbanizace.cz/

Spoluřešitelé: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.


Podpora polycentrického regionálního rozvoje (Polyreg)

Prostorové vztahy v území, polycentricita a disparity regionů, spolupráce s Geografickým ústavem MU Brno (2007-2011),

Spoluřešitel: Mgr. Stanislav Grill

 

Akce dokumentů