E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikace

Monografie

 1. Bayer, Tomáš. Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation. [monografie]. 1.. Zdiby : VÚGTK, 2003. 273 s. ISBN 0-000-00000-0.

Původní články

 1. Štych, Přemysl. Metody hodnocení územních diferenciací dlouhodobých změn využití země. [původní článek]. In: Miscellanea Geographica , 2007, 2007, 13, s. 137-142, ISSN 1213-7901.
 2. Hudeček, Tomáš; Voženílek, Vít; Strakoš, Vladimír. Linking GIS nad Logistics in Transport Analysis of Přerov City. [původní článek]. In: Logistyka , 2007, 11, 4, s. CD-ROM, ISSN 1231-5478.
 3. Bláha, Jan Daniel. Možnosti kreativity kartografa v současné kartografické tvorbě. [původní článek]. In: Kartografické listy , 2007, 2007, 15, s. 13-24, ISSN 1336-5274.
 4. Bayer, Tomáš. Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů. [původní článek]. In: Geodetický a kartografický obzor , 2007, 2008, 3, s. 10-15, ISSN 0016-7096.
 5. Bayer, Tomáš. Detekce kartografického zobrazení z množiny bodů, praxe a zkušenosti. [původní článek]. In: Geodetický a kartografický obzor , 2007, 2008, 4, s. 10-15, ISSN 0016-7096.
 6. Bláha, Jan Daniel. Návrh postupu hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. [původní článek]. In: Geodetický a kartografický obzor , 2006, 52, 5, s. 92-97, ISSN 0016-7096.
 7. Bayer, Tomáš. Generalizace stavebních objektů s využitím 2D množinových operací. [původní článek]. In: Geodetický a kartografický obzor , 2006, 2006, 12, s. 209-213, ISSN 0016-7096.
 8. Uhlířová, Lenka. Spatial-temporal analyses of landscape pattern changes in Horní Stakory cadastre (Kosmonosy district). [původní článek]. In: Historická geografie , 2005, 33, 1, s. 21 - 37, ISSN 0000-0000.
 9. Höhle, Joachim; Potůčková, Markéta. Automated Quality Control of Orthoimages and DEMs. [původní článek]. In: Photogrammetric Engineering Remote Sensing , 2005, 71, 1, s. 81-87, ISSN 0099-1112.
 10. Bayer, Tomáš. Výpočet ekvideformát kartografických zobrazení využívající Beziérův bikubický plát. [původní článek]. In: Geodetický a kartografický obzor , 2005, 2005, 3, s. 50-54, ISSN 0016-7096.
 11. Daniel, Milan; Kolář, Jan; Zeman, Petr. GIS tools for tick and tick occurrence. [původní článek]. In: Parasitology Supplement Vol 129 \"Ticks: biology, disease control\" , 2004, 129, 129, s. 329-352, ISSN 0031-1820.
 12. Bičík, Ivan; Kupková, Lucie; Štych, Přemysl. Development of Land Use Structure in the Otava River Basin in 1845-1948-1990. [původní článek]. In: Acta Universitatis Carolinae , 2003, 38, 2, s. 66-79, ISSN 0000-0000.
 13. Höhle, Joachim; Potůčková, Markéta. Towards the Full Automatic Production of Orthoimages. [původní článek]. In: Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation , 2001, 0, 6, s. 397 - 404, ISSN 1432-8364.

Počítačové programy

 1. Bayer, Tomáš. Kartografická generalizace oblasti technikou eliminace s využitím topologické kostry. [počítačový program]. Praha: Freeware. 2007.
 2. Bayer, Tomáš. WinKart, program pro analýzu kartografických zobrazení. [počítačový program]. Praha: GNU. 2005.

Disertační práce

 1. Štych, Přemysl. ÚZEMNÍ DIFERENCIACE DLOUHODOBÝCH ZMĚN VYUŽITÍ KRAJINY ČESKA.[disertační práce (PhD.)]. Praha, 2007. 128 s.

Konference

 1. Chromý, Pavel; Fialová, Dana; Křížek, Marek; Kučera, Tomáš; Novotný, Josef; Spilková, Jana; Šuráňová, Iveta; Treml, Václav , et al . Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na Univerzitě Karlově". [konference]. Praha, Česká republika, 10.11.2006 - 11.11.2006.
 2. Chromý, Pavel; Štych, Přemysl. Člověk a krajina v periferních územích Česka a Slovenska: historický vývoj, současnost a perspektivy. [konference]. Praha, Česká republika, 22.8.2005 - 28.8.2005.

Články ve sbornících z konferencí

 1. Štefanová, Eva. VYUŽITÍ NEMĚŘICKÝCH KAMER V POZEMNÍ FOTOGRAMMETRII. [článek ve sborníku z konference]. In: Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ . Praha : ČVUT v Praze, 2005.
 2. Štefanová, Eva. Jednoduché metody dokumentace památkových objektů. [článek ve sborníku z konference]. In: SEČ 2004 . Praha : GIS SEČ, 2005.
 3. Uhlířová, Lenka , et al . Spatial-temporal analyses of landscape changes in Kosmonosy district (Central Bohemia). [článek ve sborníku z konference]. In: 3nd International Conference of the European Society for Environmental History, Florence 2005. Proceedings. . Florencie : Universita di Firenze, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Foresta, 2005.
 4. Štefanová, Eva , et al . Visualisation and Animation of Undiscovered Tomb Interior at the Prague Castle. [článek ve sborníku z konference]. In: ISPRS . Thajsko : ISPRS, 2004.

Popularizující článek

 1. Hudeček, Tomáš; Bláha, Jan. O legendě (nejen) tematických map. [popularizující článek].In: Geografické rozhledy , 2007, 17, 2, s. 10-11, ISSN 1210-3004.
 2. Hudeček, Tomáš. Olomouc. [popularizující článek]. In: Geografické rozhledy , 2005, 14, 4, s. 112-112, ISSN 1210-3004.
 3. Hudeček, Tomáš; Marada, Miroslav. Četnost místopisných názvů v českých učebnicích zeměpisu. [popularizující článek]. In: Geografické rozhledy , 2003, 13, 2, s. 42-43, ISSN 1210-3004.

Učebnice VŠ

 1. Martínek, Karel; Kopačková, Veronika; Štych, Přemysl; Bravený, Libor. GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí. [učebnice VŠ]. 1.. Praha : CITT Praha, 2007. 156 s. ISBN 0-000-00000-0.
 2. Bayer, Tomáš; Schneider, Michal. Java pro geoinformatiky. [učebnice VŠ]. 1.. Praha : CITT, 2007. 180 s. ISBN 0-000-00000-0.
 3. Bayer, Tomáš. Algoritmy v digitální kartografii. [učebnice VŠ]. 1.. Praha : Karolinum, 2007. 250 s. ISBN 978-80-246-1499-1.
 4. Bayer, Tomáš. Programování 1. [učebnice VŠ]. 1.. Praha : Elektronická publikace, 2007. 108 s. ISBN 0-000-00000-0.

Původní články v recenzovaných sbornících

 1. Štych, Přemysl. Hodnocení sklonitosti terénu jako faktoru determinace využití ploch Česka. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Česká geografie v evropském prostoru . české Budějovice : PF JU, 2007.
 2. Potůčková, Markéta; Štefanová, Eva; Bayer, Tomáš; Lodin, Michal; Grill, Stanislav. Curricula in Geoinformatics at the Faculty of Science, Charles University. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Scientia Est Potentia . Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2007.
 3. Kolář, Jan; Kolar, Jan. Managed Code Interoperability In Digital Earth Technology. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Proceedings 5th International Symposium on Digital Earth . Berkeley : International Society for Digital Earth, 2007.
 4. Kolář, Jan; Kolar, Jan. Education in Geomatics with GRIFINOR. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Scientia Est Potentia – Knowledge Is Power . Praha : České vysoké učení technické, 2007.
 5. Bláha, Jan Daniel. Hodnocení současných českých školních atlasů světa z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: 17. kartografická konferencia Súčasné trendy v kartografii . Bratislava : Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2007.
 6. Hudeček, Tomáš; Marada, Miroslav. Accessibility of Peripheral Regins: A Case of Czechia. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: EUROPA XXI . Warszawa : Institue of Geography and Spatial Organization, 2006.
 7. Bláha, Jan Daniel. Vybrané metody kvantifikace a objektivizace hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. [původní článek v recenzovaném sborníku].In: Aktivity v kartografii 2006 . Bratislava : Geografický ústav SAV, 2006.
 8. Bláha, Jan Daniel. Paradox inovace v kartografii z pohledu estetiky. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Kartografické listy . Bratislava : Kart. spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, 2006.
 9. Bayer, Tomáš. Analýza parametrů kartografického zobrazení a jejich vizualizace. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Sborník 26. konference o geometrii a počítačové grafice . Nové Město na Moravě : JČMF, 2006.
 10. Bláha, Jan Daniel. Hodnocení kartografických děl z hlediska estetiky a uživatelské vstřícnosti. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Kartografické listy . Bratislava : KS SR a GÚ SAV, 2005.
 11. Bičík, Ivan; Kupková, Lucie. Dlouhodobé změny využití krajiny Česka: Metody, výsledky, problémy výzkumu. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Historická geografie . Praha : Historický ústav AV ČR, 2005.
 12. Bičík, Ivan; Štych, Přemysl. The long-term changes of land use in the regions of Czechia. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych VIII/1, Regionalny wymiar integraci europejskiej . Wroclaw : Uniwersystet Wroclawski, 2004.
 13. Štych, Přemysl , et al . Evaluation of historical changes of Land use in Czechia exemplified on selected study areas. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Dealing with Diversity . Praha : Univerzita Karlova, 2003.

Popularizující články

 1. Hudeček, Tomáš; Bláha, Jan. O legendě (nejen) tematických map. [popularizující článek].In: Geografické rozhledy , 2007, 17, 2, s. 10-11, ISSN 1210-3004.
 2. Hudeček, Tomáš. Olomouc. [popularizující článek]. In: Geografické rozhledy , 2005, 14, 4, s. 112-112, ISSN 1210-3004.
 3. Hudeček, Tomáš; Marada, Miroslav. Četnost místopisných názvů v českých učebnicích zeměpisu. [popularizující článek]. In: Geografické rozhledy , 2003, 13, 2, s. 42-43, ISSN 1210-3004.

Příručky

 1. Bayer, Tomáš. Úvod do programu MicroStation PowerDraft. [příručka]. 1.. Praha : CITT, 2007. 65 s. ISBN 0-000-00000-0.
 2. Bayer, Tomáš. Rastrové produkty Bentley. [příručka]. 1.. Praha : Bentley Systems, 2005. 150 s. ISBN 0-000-00000-0.

Původní články ve sbornících z konferencí

 1. Potůčková, Markéta; Štefanová, Eva; Grill, Stanislav. PHOTOGRAMMETRIC DOCUMENTATION OF THE VAULTS OF HISTORICAL MONUMENTS. [původní článek ve sborníku z konference]. In: XXI International CIPA Symposium . Athény : CIPA, 2007.
 2. Kolář, Jan; Grill, Stanislav; Potůčková, Markéta; Bayer, Tomáš; Lodin, Michal; Štych, Přemysl; Hudeček, Tomáš; Bláha, Jan; Štefanová, Eva; Čábelka, Miroslav. Infrastruktura prostorových dat geografické sekce Přírodovědecké fakulty UK v Praze. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Sympozium GIS Ostrava 2007 . Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, 2007.
 3. Jedlička, jan; Potůčková, Markéta. CORRECTION OF RADIAL DISTORTION IN DIGITAL IMAGES. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Technical computing Prague 2007 . Praha : Humusoft, 2007.
 4. Hujslová, Jana; Kliment, Zdeněk; Matoušková, Milada; Potůčková, Markéta; Šobr, Miroslav. Sledování dynamiky revitalizovaného koryta Sviňovického potoka. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Změny v krajině a povodňové riziko . Praha : Univerzita Karlova, 2007.
 5. Bayer, Tomáš. Možnosti detekce kartografických zobrazení s využitím Voronoiovy teselace. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Geometry and Computer Graphics . Brno : Littera, 2007.
 6. Štych, Přemysl. GIS na Univerzitě Karlově – ESRI Site Licence jako impuls rozvoje. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Sborník 15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v České republice . Praha : ArcData, 2006.
 7. Potůčková, Markéta. Trends in Geoinformatics Education. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Proceedings of the workshop Geoinformatics FCE CTU 2006 . Praha : Fakulta stavební, ČVUT v Praze, 2006.
 8. Bláha, Jan Daniel. Barva jako nosič kartografické informace. [původní článek ve sborníku z konference]. In: 21. sjezd České geografické společnosti . České Budějovice : JČU České Budějovice, 2006.
 9. Štefanová, Eva. KALIBRACE NEMĚŘICKÝCH DIGITÁLNÍCH KAMER. [původní článek ve sborníku z konference]. In: GEOS 2006 . Zdiby : VÚGTK, 2005.
 10. Potůčková, Markéta. Photogrammetric approach to automated checking of DTMs. [původní článek ve sborníku z konference]. In: International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields : Papers . Sofie : Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2005.
 11. Potůčková, Markéta. MATLAB and Photogrammetric Applications. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Technical Computing Prague 2005 . Praha : Vydavatelství VŠCHT Praha, 2005.
 12. Kolář, Jan. Land cover changes over 40 years detected from remote sensing data. [původní článek ve sborníku z konference]. In: 56th International Astronautical Congress, part IAC-05-B1.6.02 . Paris : International Astronautical Federation, 2005.
 13. Kolář, Jan. Floods and GMES. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Integration of the New EU Member Countries into GMES Programme . Paříž : Eurisy, 2005.
 14. Bayer, Tomáš. WinKart, program pro práci s kartografickými zobrazeními,. [původní článek ve sborníku z konference]. In: Geometrie a počítačová grafika . Plzeň : ZČU, 2005.

Akce dokumentů