E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty a granty

Jednou z důležitých činností katedry je její účast v grantových soutěžích. Dále je uveden seznam projektů a grantů, které řeší v současnosti členové katedry aplikované geoinformatiky a kartografie.

 

PULCHRA - Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation

Poskytovatel: H2020 (824466)
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel:  Constantinos Cartalis (Řecko); doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (Česko)
Spoluřešitelé z katedry: Přemysl Štych, Josef Laštovička a vybraní PGS 

 

Internacionalizace výuky geoinformatiky a kartografie na PřF UK

Poskytovatel: Investiční plán UK (GE4)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Přemysl Štych + celá katedra

 

Hodnocení funkce ekosystémů na základě sledování kvantitativních parametrů vegetace z dat dálkového průzkumu Země vysokého prostorového, spektrálního a časového rozlišení

Poskytovatel: MŠMT INTER-EXCELLENCE / Inter-action (LTAUSA18154)
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel:  Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Lucie Kupková, Markéta Potůčková, Lucie Červená

 

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

Poskytovatel: MK - NAKI (DG18P02OW008)
Doba řešení: 2018 - 2022
Hlavní řešitel:  RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Eva Štafenová, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D., Mgr. Lucie Červená, Ph.D.

Projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II. Příjemcem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Projekt se zabývá problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka. Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. Hlavním výstupem projektu bude Digitální atlas zaniklých krajin, jehož první verze (2018) je přístupná z webového portálu http://www.zaniklekrajiny.cz/atlas.

URL: http://www.zaniklekrajiny.cz

 

Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří

Poskytovatel: Přeshraniční spolupráce, SAB (100333189)
Doba řešení: 2018 - 2021
Hlavní řešitel:  Dr. Jörn Wichert (Uni Freiberg), Ing. Josef Rott, Ph.D. (PřF UK)
Spoluřešitelé z katedry: Markéta Potůčková, Eva Štefanová, Miroslav Čábelka, Tomáš Bayer

Projekt č. 100333189 v rámci programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Projekt se zabývá vytvořením expertního systému v oblasti Labských pískovců v souvislosti s geologickými riziky a ohrožením veřejnosti a infrastruktury pádem skalních masivů .

URLhttp://elbe-labe-georisiko.eu

 

Analýza čerpání a poskytování vybraných zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických charakteristikách pacientů i poskytovatelů

Poskytovatel: TAČR Éta (TL01000382)
Doba řešení: 2018 - 2021
Hlavní řešitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Přemysl Štych

 

Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích

Poskytovatel: NAKI (DG18P02OVV065)
Doba řešení: 2018 - 2023
Hlavní řešitel: Dr. Tomáš Herman
Spoluřešitelé z katedry: Přemysl Štych, Josef Laštovička

 

Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky

Poskytovatel: NAKI (DG18P02OVV037)
Doba řešení: 2018 - 2023
Hlavní řešitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D., doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Přemysl Štych

 

Analýza stávajících DPZ činností v rezortu MŽP a identifikace činností vhodných pro aplikaci DPZ (datová analýza, analýza stávajících DPZ činností a limity využití DPZ)

Poskytovatel: ETAČR Beta (TITSMZP709)
Doba řešení: 2018 - 2020
Hlavní řešitel:  Tomáš Soukup (GISAT), doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. za UK
Spoluřešitelé z katedry: Přemysl Štych, Lucie Kupková, Lucie Červená, Eva Štefanová

 

Stanovení aktuální horní hranice lesa a její dynamiky v Krkonošském národním parku

Poskytovatel: Resortní výzkum KRNAP
Doba řešení: 2018 - 2021
Hlavní řešitel:  doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Markéta Potůčková, Lucie Kupková, Jakub Lysák

 

Detekce a rozpoznávání objektů v bodovém mračnu laserového skenování z pískovcových skalních měst

Poskytovatel: GAUK (132119)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  Mgr. Michaela Tomková
Spoluřešitelé z katedry: Markéta Potůčková, Michaela Tomková, Jakub Lysák

 

Prevence segregace

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 2019 - 2022
Hlavní řešitel:  prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Lukáš Brůha, Jakub Lysák

 

Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018

Poskytovatel: UNCE
Doba řešení: 2018 - 2023
Hlavní řešitel:  prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
Spoluřešitelé z katedry: Lukáš Brůha, Jakub Lysák

 

Experimentální vývoj programového aparátu pro automatizaci tvorby státního mapového díla

Poskytovatel: TAČR, Beta 2, režim IP (TIRICUZK829)
Doba řešení: 2019 - 2021
Hlavní řešitel:  Jan Langr (Unicorn/HSI), RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. (za UK)
Spoluřešitelé z katedry: Jakub Lysák, Tomáš Bayer, Tomáš Pokorný

 

Návrh a vývoj nástrojů pro automatizovanou tvorbu ZTM 5

Poskytovatel: Resortní výzkum ZÚ
Doba řešení: 2018 - 2022
Hlavní řešitel:  ZÚ, RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. (za UK)
Spoluřešitelé z katedry: Jakub Lysák

 

Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV

Poskytovatel: Resortní výzkum KRNAP (Z2019-009075)
Doba řešení: 2019 - 2023
Hlavní řešitel:  RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Spoluřešitelé z katedry: Lucie Kupková, Markéta Potůčková, Lucie Červená, Jakub Lysák

 

Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

Poskytovatel: European Commission
Doba řešení: 2017 - 2021
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. za UK
Spoluřešitelé z katedry: Přemysl Štych

 

Akce dokumentů