E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOblasti výzkumu

Hlavní směry výzkumu jsou zaměřeny do oblastí pořizování dat, zpracování a anylýzy dat, Geografických informačních systémů, tvorby a hodnocení kartografických produktů a aplikačního modelování.

  • Geografická kartografie, interaktivní mapy, vizualizace geodat, geoinformační systémy (kontaktní osoba: Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.)
  • Matematická kartografie, kartografické algoritmy, počítačová geometrie, programování v jazyce C++ (kontaktní osoba: Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.)
  • Land use/cover changes (LUCC) – historical land use changes of Czech cultural landscape, searching “driving forces”, application of GIS in LUCC research  (kontaktní osoba: Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.)
  • Application of GIS in environmental systems – modelling environmental processes, time-spatial analyses, geostatistical tools (kontaktní osoba: Mgr. Přemysl Štych, Ph.D.)
  • Tematická kartografie, kartografická vizualizace (kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Hudeček, Ph.D.)
  • Fotogrammetrie pozemní (dokumentace památkových objektů) a letecká (tvorba digitálního ortofota), geodézie, vizualizace geodat (kontaktní osoba: Ing. Eva Štefanová)
  • Metodika mapování a tvorby velkoměřítkových map a plánů, geodetické výpočty a měření. (kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čábelka) 
  • Distribuce geografických dat - metodika a prostředky šíření informací a dat na internetu, nástroje pro tvorbu webových aplikací. (kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čábelka)
  • Globální navigační satelitní systémy - technologie získávání údajů o přesné geografické poloze prostřednictvím družic. Mezi nejznámější patří: GPS, Galileo a Glonass. (kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čábelka)

Akce dokumentů