E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČestní členové a předsedové

Seznam čestných členů a čestných předsedů Společnosti

Seznam čestných předsedů České demografické společnosti

1. JUDr. Vladimír Srb, zvolen 20.5.1998

     – životopis a zpráva o zvolení: Demografie 1977, s. 253; 1987, s. 252; 1992, s. 247; 1997, s. 211.

2. Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc., zvolen XXXX

      – životopis a zpráva o zvolení: XXX

 

Seznam čestných členů České demografické společnosti

Poř.  Jméno a příjmení Datum zvolení
1 Prof. Felix Burkhardt, Dr., Dr., DrSc.h.c., Dr.h.c., Dr.h.c. 19.4.1967
2 Prof. David Victor Glass, B.Sc. (econ.), PhDr. F.B.A. 19.4.1967
3 Prof. Edward Rosset, DrSc. 19.4.1967
4 Prof. Alfred Sauvy 19.4.1967
5 akademik Stanislav Gustavovič Strumilin 19.4.1967
6 Prof. RNDr. Jaromír Korčák, DrSc. 21.5.1980
7 JUDr. Václav Sekera 21.5.1980
8 Prof. Ansley J. Coale 20.5.1981
9 Prof. Louis Henry 20.5.1981
10 Prof. Dr. Dmitrij Ignatěvič Valentěj, CSc. 20.5.1981
11 Prof. Nora Federici 16.5.1984
12 Prof. MUDr. Josef Hynie, DrSc. 16.5.1984
13 akademik Miloš Macura 16.5.1984
14 Prof. Rolland Pressat 16.5.1984
15 Prof. RNDr. MUDr. Bohumil Sekla, DrSc. 16.5.1984
16 Prof. Erland Hofsten 16.5.1985
17 Prof. Jaropolk Nikolajevič Guzevatyj 18.5.1988
18 Prof. Nathan Keyfitz 18.5.1988
19 Prof. Dr. Parviz Khalatbari 18.5.1988
20 Prof. Dudley Kirk 18.5.1988
21 Prof. Mikolaj Latuch 18.5.1988
22 Prof. Vladimir Trebici 18.5.1988
23 JUDr. Vladimír Srb 18.5.1988
24 MUDr. Augustin Syrovátka, CSc. 18.5.1988
25 Dr. Ing. Vladimír Wynnyczuk, CSc. 18.5.1988
26 PhDr. Pavla Horská, CSc. 18.5.1994
27 Ing. Milan Kučera 18.5.1994
28 Doc. JUDr. Olga Vidláková, CSc. 18.5.1994
29 Prof. Jacques Dupâquier 20.5.1998
30 Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. 20.5.1998
31 Prof. Ing. Vladimír Roubíček, CSc. 20.5.1998
32 Prof. Dirk J. van de Kaa 20.5.1998
33 Prof. Andrej Gavrilovič Volkov, CSc. 20.5.1998
34 Prof. Guillaume J. Wunsch 20.5.1998
35 Prof. PhDr.  Eduard Maur, CSc. 2004
36 Antoinette Fauve-Chamoux 2004
37 JUDr. Michal Illner 2004
38 PhDr. Alena Šubrtová, CSc. 27.5.2015
39 doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. 27.5.2015

                                                                                                                                          

Poř.

Životopisy a zprávy

1

Demografie 1967, s. 269; 1968, s. 70; 1973, s. 365; 10 let ČSDS 1964-1974, s. 12; 20 let ČSDS, s. 41.

2

Demografie 1967, s. 269, 1979, s. 158; 10 let ČSDS 1964-1974, s. 13; 20 let ČSDS, s. 42; Population Studies 1979, s. 5-17.

3

Demografie 1967, s. 269; 1978, s. 170; 1988, s. 69; 1988, s. 154; 1989, s. 361; 1998, s. 57; 10 let ČSDS 1964-1974, s.14; 20 let ČSDS, s. 43.

4

Demografie 1967, s. 269; 1991, s. 73; 10 let ČSDS 1964-1974, s. 15; 20 let ČSDS, s. 46; Population et Sociétés 339/1998, s. 1; Population 6/1992 (speciální číslo věnované
A. Sauvymu), 6/1995 (speciální číslo k 50. výročí časopisu Population).

5

Demografie 1967, s. 269; 1974, s. 265; 10 let ČSDS 1964-1974, s. 16; 20 let ČSDS, s. 44

6

Demografie 1965, s. 264; 1971, s. 358; 1975, s.152; 1975 s. 336; 1980, s. 159, 1980, s. 358; 1990, s. 66; 1995, s. 303; 20 let ČSDS, s. 47; Sborník prací geografických kateder UK, Praha 1970; Acta Universitatis Carolinae Geographica XV, 1980, supplementum, UK, Praha 1980; Sborník ČSGS 1955, s. 271; 1965, s. 103; 1970, s. 265; 1975, s. 83.

7

Demografie 1978, s. 245; 1980, s. 358; 1982, s. 250; 20 let ČSDS, s. 45.

8

20 let ČSDS, s. 48.

9

Population 7/1977 (speciální číslo věnované L. Henrymu), 6/1995 (speciální číslo k 50. výročí časopisu Population); 20 let ČSDS, s. 49; Demografie 1992, s. 250.

10

20 let ČSDS, s. 50; Demografie 1995, s. 60.

11

20 let ČSDS, s. 51.

12

20 let ČSDS, s. 52; Demografie 1980, s. 255; 1989, s. 360.

13

20 let ČSDS, s. 53.

14

20 let ČSDS, s. 54; Demografie 1987, s. 68; Population 6/1995 (speciální číslo k 50. výročí časopisu Population).

15

20 let ČSDS, s. 55; Demografie 1988, s. 68, 1991, s. 155.

16

Demografie 1996, s. 203.

17

Demografie 1993, s. 54.

18

Demografie 1988, s. 340.

19

Demografie 1988, s. 340.

20

Demografie 1988, s. 340.

21

Demografie 1988, s. 340.

22

Demografie 1992, s. 247; 1999, s. 228.

23

viz čestný předseda

24

Demografie 1983, s. 360, 1993, s. 195, 1998, s. 306.

25

Demografie 1980, s. 359; 1991, s. 72; 1996, s. 75.

26

Demografie 1987, s. 71; 1992, s. 77; 1997, s. 55; Historická demografie 11, 1987, s. 309.

27

Demografie 1989, s. 163; 1994, s. 197; 1999, s. 227.

28

Demografie 1988, s. 66.

29

J. P. Bardet, F. Lebrun, R. Le Mée: Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, PUF, Paris 1993.

30

Demografie 1988, s. 67; 1993, s. 54; 1998, s. 136.

31

Demografie 1990, s. 164, 1995, s. 135.

32

Kuijsten A. (ed.): The Joy of Demography, Nethurst Publications, Amsterdam 1998.

33

Demografie 1998, s. 204.

34

Demografie 1998, s. 204.

 

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů