E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníXLIV. konference České demografické společnosti

Česká demografická společnost ve spolupráci s Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, Českým statistickým úřadem a Population Europ pořádá svou XLIV. konferenci s tématem "SČÍTÁNÍ A MY". Konference se uskuteční ve dnech ve dnech 21.–22. května 2014 v prostorách PřF UK v Praze.

Konference bude spojena s připomenutím 50. výročí založení České demografické společnosti a s vernisáží výstavy Population Europe připravené ve spolupráci s Max Planck Society a firmou Archimedes Exhibitions.

Pro více informací navštivte stránky věnující se přímo této konferenci.

Publikováno: Čtvrtek 12.12.2013 00:00

Akce dokumentů