E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUPOZORNĚNÍ k výběru a zadávání závěrečných prací do SIS

Termín zadání tématu do SIS (23.12.2011) se blíží!

Upozorňuji studenty navazujícího magisterského studia demografie, že do 23. 12. 2011 musí mít všichni zadáno téma diplomové práce v SIS u příslušného školitele. 

Upozorňuji studenty 3. ročníku bakalářského studia demografie v kombinaci, že do 23. 12. 2011 musí mít všichni zadáno téma bakalářské práce v SIS u příslušného školitele.

 

Studenti 2. ročníku bakalářského studia si mohou téma práce vybrat již letos a nechat zadat v SIS u příslušného školitele.

 

V Praze dne 13. 12. 2011 

                                                                                                                      Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.,

                                                                                                                                         garant studia

Publikováno: Úterý 13.12.2011 16:00

Akce dokumentů