E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSAS certifikát pro studenty naší katedry

Katedra demografie a geodemografie má první držitele certifikátu „SAS Programming and Statistical Data Analysis“

.Dlouholetá spolupráce katedry demografie a geodemografie se SAS Institute Česká republika v rámci  Akademického programu se v loňském roce rozšířila o možnost udělení studentského certifikátu „SAS Programming and Statistical Data Analysis“ Certifikáty jsou oficiálním doložením znalostí práce se software SAS. Studenti ho získávají po úspěšném absolvování kurzů Demografické aplikace SAS I, II a III a jednoho ze zdarma dostupných e-learningových kurzů SAS.

Prvním deseti studentům, kteří úspěšně splnili všechny podmínky, byly 17. června 2013 slavnostně předány certifikáty zástupkyní SAS Institute Mgr. Lenkou Herrmannovou a vedením katedry. Oceněni byli Adéla Šípková, Martina Šornová, Barbora Kuprová, Petra Dupalová, Kateřina Podolská, Helena Polesná, Karolína Žemberová, Alena Daudová, Dinara Azhgulova (všechny studentky nebo čerstvé absolventky magisterského studijního programu Demografie) a Ladislav Kážmér (student doktorského studia Sociální geografie a regionálního rozvoje). Jménem katedry demografie a geodemografie všem přejeme, aby jim SAS certifikát přinesl užitek a zajímavé nabídky z praxe, a hodně úspěchů v další práci se software SAS.

.Pokud máte zájem o získání certifikátu, informujte se na webu SAS Institute a u svých vyučujících a školitelů. Všem si ještě dovolujeme připomenout možnost přihlásit svou bakalářskou, diplomovou, dizertační i jinou odbornou práci do soutěže SAS Prize 2012/2013 o nejlepší práci s využitím SAS. Termín pro přihlášení je 30. září 2013 a vztahuje se na práce obhajované v roce 2012 nebo 2013. Více informací lze nalézt na webové stránce SAS Institute. V případě, že máte o soutěž zájem, kontaktujte Vašeho školitele či vyučujícího. Loňský ročník byl pro demografy velmi úspěšný (3. místo Mgr. Gabriely Myšákové) a tak nezbývá než doufat, že v letošním roce budeme mít opět svá želízka v ohni.

Klára Hulíková

Publikováno: Úterý 18.06.2013 20:00

Akce dokumentů