E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch studentek demografie v SAS Prize 2011

Studentky postgraduálního studia Demografie úspěšně reprezentovaly fakultu v celonárodní soutěži SAS Prize 2011.

Mgr. Gabriela Myšáková a Mgr. Daniela Boďová se se svou diplomovou prací obhájenou v roce 2011 úspěšně zúčastnily soutěže SAS Prize 2011. Soutěž vyhlašuje každoročně zastoupení společnosti SAS v České republice a jejím účelem je motivovat studenty i samotné vysoké školy k využívání softwaru SAS. V rámci soutěže jsou pak vyhlášeny 3 nejlepší obhájené kvalifikační práce, které vznikly za využití tohoto software v České republice.

Mgr. Gabriela Myšáková v soutěži představila svou diplomovou práci, která se zabývala metodami analýzy sezónnosti demografických jevů. Stejnou práci, ještě ve fázi přípravy, prezentovala i na loňské národní konferenci uživatelů SAS - SAS Forum 2011. V rámci obou akcí tato práce vyvolala zájem a uznání ze strany odborníků, v rámci soutěže SAS Prize 2011 dokonce Mgr. Myšáková dosáhla umístění na vynikajícím 3. místě.

Mgr. Daniela Boďová se za využití analýzy kointegrace časových řad ve své diplomové práci snažila nalézt podobnosti a rozdíly v demografickém vývoji islámských zemí. I ona prezentovala svou práci ještě před jejím dokončením na konferenci SAS Forum 2011. Ačkoli v rámci soutěže SAS Prize 2011 nedosáhla na první tři příčky, její práce byla na obou odborných akcích velmi kladně přijata a oceněna.

Obě studentky dokázaly, že SAS je pro demografy (ale nejen pro ně) užitečným nástrojem a že výuka práce s tímto softwarem je na katedře demografie a geodemografie na vysoké úrovni. Oběma našim zástupkyním v soutěži patří velká gratulace a nezbývá než doufat, že jejich úspěch bude motivovat i další studenty k podobným aktivitám.

Publikováno: Pondělí 19.03.2012 15:00

Akce dokumentů