E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Opatření děkana k závěrečným pracím

Na stránkách katedry v sekci Studium - Státní závěrečná zkouška je adresář Pravidla zpracování vysokoškolských prací. V rámci této složky můžete nalézt jednak doporučená pravidla pro editaci prací, včetně správné citace, jednak také Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na základě Opatření děkana č. 16/2010.

Doporučujeme všem studentům, aby si příslušná pravidla a doporučení podrobně prostudovali a vyhnuli se tak nepříjemnostem a komplikacím při odevzdávání závěrečných prací a jejich následné obhajobě.

 

KDGD PřF UK

 

Publikováno: Čtvrtek 30.06.2011 00:00

Akce dokumentů