E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMultimediální výstava “Lidé v proměnách času” v Křížové chodbě Karolina

Ve dnech 22. května až 17. června 2014 se v Křížové chodbě Karolina koná multimediální výstava “Lidé v proměnách času”. Výstavu pořádá naše katedra ve spolupráci s Population Europe: The Population Partnership, Berlín, Českým statistickým úřadem a Českou demografickou společností. Celá expozice sestává ze tří relativně samostatných částí. Z “Příběhu statistiky”, výstavy „Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu“ a vlastní multimediální expozice s názvem „Jak se dožít stovky - a užít si to“.
Čas 22.05.2014   09:00
17.06.2014   18:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Příběh statistiky“ byl koncepčně i obsahově připraven Českým statistickým úřadem a návštěvníkům zajímavým způsobem přibližuje historii statistiky a zejména demografické statistiky v období od starověku po současnost a historií organizace státní statistiky v Českých zemích a sčítání lidu. Ta pak spolu s druhou částí výstavy názorně dokumentuje poslání, význam a nezastupitelnost moderních sčítání lidu, domů a bytů.

Kontakt pro informace i hromadné rezervace 732 550 508
Vstupné

Dospělí: 30,- Kč

Děti (6-15 let), studenti a senioři: 20,- Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí a alespoň 1 dítě nebo 1 dospělý a alespoň 2 děti): 60,- Kč

.Výstava „Mezinárodní rok rodiny v evropském kontextu“, která vznikla ve spolupráci s panem senátorem Milošem Janečkem a paní Marií Oujezdskou, místopředsedkyní Asociace centre pro rodinu, byla převezena do prostor Karolina ze Senátu Parlamentu ČR.

Multimediální expozice „Jak se dožít stovky a užít si to“ vznikla na základě široké mezinárodní spolupráce předních evropských demografických pracovišť, jejich sdružení Population Europe vedeného Ústavem Maxe Plancka pro demografický výzkum v Rostocku a Galerie vědy Maxe Plancka v Berlíně, a za finanční podpory Spolkové republiky Německo a Evropské komise.  Jejím cílem je seznámit laickou veřejnost s hlavními tématy demografického vývoje současnosti a s problémy a výzvami z tohoto vývoje vyplývajícími pro současná i budoucí pokolení. Výstava se snaží vytvořit most mezi odborníky s jejich odbornými poznatky a širší veřejností, a interaktivní formou ukázat návštěvníků relevantnost a užitečnost demografického výzkumu z pohledu všedního života každého z nás.

Hlavní cílovou skupinu výstavy představují lidé ve věku 16-45 let. Je však určena všem lidem, kteří mají zájem přizpůsobit své životní strategie uvedeným výzvám a řešení s nimi spojených otázek, zejména . pak těch, souvisejících s dynamickým prodlužováním lidského života.  V orientaci jim mají napomoci
odpovědi výstavy na deset základních otázek:

  1. Jaké jsou mé šance dožít se sta let?
  2. Nakolik důležité jsou první roky mého života?
  3. Kdy je optimální čas na to mít děti?
  4. Jak moc je pravděpodobné, že se má životní kariera změní?
  5. Odkud budou moji budoucí sousedé?
  6. Budu schopen najít práci, až budu starší?
  7. Vzorce pro delší život: Jak mohu déle zůstat fit?
  8. Jak mohu být ve stáří nezávislým?
  9. Jak se budou chovat mladí lidé, až budu starý?
  10. Co očekáváme od stárnutí a co od něho očekávám já sám?

Celá expozice byla dokončena na podzim 2013. Jsem rádi a je nám ctí, že Praha bude první místem mimo území Německa a prostory Evropské komise v Bruselu, kam výstava zavítá. Z Prahy výstava poputuje do Budapešti, kde bude poprvé představena demografické odborné veřejnosti v rámci Evropské populační konference. Potvrzeny jsou již také další instalace výstavy pro širokou veřejnost v Budapešti a v řadě britských a italských měst, včetně předních univerzitních center. V jednání je i zámořské turné výstavy.

Umělecky ztvárněný mnohojazyčný název multimediální části výstavy a návod k jejímu „použití“

Hlavní část expozice

Recepce a vstupní panely výstavy (Evropská komise, Brusel, březen 2014)

Hlavní část expozice

Umělecky ztvárněný mnohojazyčný název multimediální části výstavy a návod k jejímu „použití“ Hlavní část expozice Recepce a vstupní panely výstavy (Evropská komise, Brusel, březen 2014) Hlavní část expozice
Výstavní panely Výstavní panely Výstavní panely Součástí výstavy je série uměleckých portrétů německé fotografky Romy Kaa vytvořených speciálně pro tuto výstavu
Výstavní panely Součástí výstavy je série uměleckých portrétů německé fotografky Romy Kaa vytvořených speciálně pro tuto výstavu

Součástí výstavy je série uměleckých portrétů německé fotografky Romy Kaa vytvořených speciálně pro tuto výstavu

Součástí výstavy je série uměleckých portrétů německé fotografky Romy Kaa vytvořených speciálně pro tuto výstavu

Eurokomisař László Andor navštívil výstavu pořádanou v sídle Evropské komise (Brusel, 19. března 2014)

Eurokomisař László Andor navštívil výstavu pořádanou v sídle Evropské komise (Brusel, 19. března 2014)

Součástí výstavy je série uměleckých portrétů německé fotografky Romy Kaa vytvořených speciálně pro tuto výstavu Eurokomisař László Andor navštívil výstavu pořádanou v sídle Evropské komise (Brusel, 19. března 2014)

Tuto do značné míry jedinečnou výstavu bude možné shlédnout v uvedeném termínu od 22. května do 17. června každý den od 9 do 18 hodin. Veškeré doprovodné popisky k vystavovaným objektům a titulky k rozhovorům s předními odborníky byly připraveny v češtině a v angličtině. Celá multimediální část výstavy je kromě češtiny a angličtiny připravena také v němčině a ve francouzštině.

Na Vaši návštěvu se těší organizátoři.

 
 
Publikováno: Čtvrtek 22.05.2014 08:00

Akce dokumentů