E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDemografie opět boduje v SAS Prize 2012/2013

Studentky magisterského a doktorského studia Demografie úspěšně reprezentovaly fakultu v celonárodní soutěži SAS Prize 2012/2013 a navázaly tak na úspěch z předchozího ročníku.

Soutěž SAS Prize vyhlašuje každoročně zastoupení společnosti SAS v České republice a jejím účelem je motivovat studenty i samotné vysoké školy k využívání statistického softwaru SAS. V rámci soutěže jsou pak vyhlášeny 3 nejlepší obhájené kvalifikační práce (bakalářské, magisterské i doktorské), které vznikly za využití tohoto software v České republice. Na třetí místo z loňského ročníku se letos podařilo navázat místem prvním a třetím.

První místo v soutěži obsadila RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. za svou doktorskou práci, která se zabývala metodami analýzy úmrtnosti se zaměřením na nejvyšší věky. V rámci práce bylo vytvořeno samostatné makro využitelné v prostředí SAS, které je v současné době využitelné pro modelování úmrtnosti za využití parametrických metod a veřejně dostupné mj. v rámci Applied Demographic Toolbox (pod University of California, Berkeley).

Mgr. Kateřina Podolská za svou práci věnovanou výzkumu vlivu změny parametrů termálního plazmatu Země a slunečních indexů na úmrtnost podle příčin v České republice získala krásné třetí místo a zároveň se její práce stala nejlepší diplomovou prací v letošním ročníku soutěže. SAS využívala ke zpracování velkého množství vstupních dat i v demografii k méně tradičním analytickým přístupům.

Naši fakultu v soutěži neméně kvalitně reprezentovaly ještě Mgr. Alena Filasová (výzkum vlivu rozpadu manželských sňatků na plodnost v České republice) a Mgr. Petra Dupalová (zkoumající možnosti využití demografických metod ve sportu). Ačkoli v rámci soutěže SAS Prize 2012/2013 nedosáhly na první tři příčky, jejich práce byly velmi kladně hodnoceny.

Zopakováním úspěchu v soutěži SAS Prize se opět potvrdilo, že výuka práce s tímto softwarem je na katedře demografie a geodemografie na vysoké úrovni a zároveň, jak užitečným nástrojem software SAS může v demografické analýze být. Všem našim zástupkyním v soutěži patří velká gratulace a nezbývá než doufat, že v dalších ročnících soutěže se najdou jejich stejně úspěšní následovníci.

Publikováno: Úterý 17.12.2013 00:00

Akce dokumentů