E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTělesná výchova pro biologické obory

BBI, EKOEVOBI, BMOBIBO

1. PRAVIDELNÁ VÝUKA TV

 • Studenti biologických oborů mají po celou dobu studia tělesnou výchovu pouze volitelně a v případě zájmu mohou absolvovat tělesnou výchovu v úplně stejném rozsahu jako studenti ostatních oborů Přírodovědecké fakulty.
 • Při svém rozhodování nejsou studenti biologických oborů vázáni tím, pro jaký ročník studia je daná forma tělesné výchovy primárně určena, v jejich případě jde pouze o doporučení.
 • V průběhu studia mohou studenti absolvovat následující formy tělesné výchovy:
 1. Tělesná výchova 1 (MS730A a MS730B) - všeobecná tělesná výchova ROZVRH
 2. Tělesná výchova 2 (MS730A2 a MS730B2)- specializovaná tělesná výchova ROZVRH
 3. Tělesná výchova - volitelná (MS730C)
 • Volba tělesné výchovy 1 je doporučována pro první ročníky, zatímco tělesná výchova 2 pro ročníky vyšší. Jedná se ale pouze o doporučení, studenti 1.ročníku biologických oborů se v rámci volitelné TV mohou zapisovat rovnou do specializované tělesné výchovy.
 • Tělesnou výchovu 1 a tělesnou výchovu 2 mohou studenti absolvovat pouze 2x (1x v zimním a 1x v letním semestru).
 • Volitelnou tělesnou výchovu si mohou studenti zapisovat v každém semestru a ročníku studia, bez ohledu na to, jestli mají současně zapsanou tělesnou výchovu 1, nebo tělesnou výchovu 2.
 • I když studenti biologických oborů nemají povinnou tělesnou výchovu, musí stejně jako všechny ostatní studijní obory absolvovat na začátku studia vstupní plavecké testy.
 • Plavecké testy je potřeba absolvovat během října. První možností je 3.10. a poté další pondělky, vždy od 19h.

 

2. KURZOVNÍ VÝUKA TV

 • Pravidelnou semestrální výukou možnost sportování pro biology nekončí. Studenti si mohou zapisovat volitelné zimní a letní výcvikové kurzy.
 • Veškeré sportovní kurzy jsou pro studenty biologie pouze fakultativní předměty, to ale nemění nic na tom, že veškeré sportovní výcvikové kurzy mohou biologové absolvovat ve stejném rozsahu jako studenti ostatních oborů.
 • V zimním semestru si studenti mohou zapisovat následující zimní výcvikové kurzy:
 1. Zimní kurz TV (MS730ZK)
 2. Zimní kurz TV - volitelný (MS730ZKV)
 • Zatímco předmět zimní kurz TV (MS730ZK) mohou studenti absolvovat pouze 1x za studium, tak předmět Zimní kurz TV - volitelný (MS730ZKV) si studenti mohou zapisovat každý zimní semestr po celou dobu studia a to i v případě, že mají v daném semestru současně zapsaný také předmět zimní kurz TV (MS730ZK).
 • V letním semestru si studenti mohou zapisovat následující letní výcvikové kurzy:
 1. Letní kurz TV1 (MS730LK) - Kurz ve výcvikovém středisku UK na Albeři koncipovaný pro 1.ročníky.
 2. Letní kurz TV2 (MS730LK2) - Specializované kurzy koncipované pro 2.ročníky.
 3. Letní kurz TV - volitelný (MS730LKV)
 • Zatímco předměty letní kurz TV1 (MS730LK) a letní kurz TV2 (MS730LK2) mohou studenti absolvovat pouze 1x za studium, tak předmět letníní kurz TV - volitelný (MS730LKV) si studenti mohou zapisovat každý letní semestr po celou dobu studia a to i v případě, že mají v daném semestru současně zapsaný také předmět letní kurz TV1 (MS730LK) nebo letní kurz TV2 (MS730LK2).
 • Také v případě všech výcvikových kurzů se studenti biologických oborů nemusí řídit tím, pro jaký ročník studia je kurz primárně určen. V jejich případě se jedná pouze o doporučení.

Akce dokumentů