E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVšeobecná tělesná výchova

VŠEOBECNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA, doporučovaná povinná pro 1.ročníky

Studenti si zapisují do SISu tělesnou výchovu I. pod těmito kódy:

  • Tělesná výchova I. zimní semestr MS730A - 1.kredit
  • Tělesná výchova I.   letní semestr MS730B - 1.kredit

Tělesná výchova I. je primárně určena jako povinná TV pro první ročníky Přírodovědecké fakulty. Proto je časově podřízena celofakultnímu rozvrhu a probíhá 1x týdně(90.minut) v úterý nebo pátek. Rozdělení studentů do úterních a pátečních skupin vychází z rozvrhu jednotlivých studijních oborů a studenti se o zařazení do úterní resp. páteční skupiny dozví na začátku semestru.

Obsahově je tělesná výchova I. koncipována velmi všeobecně a na základní úrovni nabízí v rámci možností co nejširší spektrum sportovních aktivit, kterými studenti v průběhu prvního ročníku postupně projdou. Na semestrální úrovni je výuka rozdělena do dvou bloků sportovních činností. Polovina studentů absolvuje první blok v rámci zimního semestru a druhý blok v rámci semestru letního. Zatímco druhá polovina studentů prvního ročníku, absolvuje tyto bloky v obráceném pořadí, tedy druhý blok v rámci zimního semestru a první blok v rámci letního semestru.

1. BLOK - KONDIČNÍ CVIČENÍ a PLAVÁNÍ

V rámci 1.bloku je výuka vždy rozdělena do dvou po sobě následující cvičebních jednotek o délce 45.minut.

  • Prvních 45.min. je v průběhu semestru rozděleno do tří bloků, kdy na každý blok připadají 4 vyučovací hodiny.
  1. Aerobní cvičení s využitím náčiní a posilování - tělocvična (posilovna)
  2. Zdravotní cvičení - tělocvična
  3. Kondiční atletika, venkovní posilování, orientační běh - venku
Studenti jsou rozděleni na třetiny, kdy každá třetina studentů absolvuje tyto tři bloky v jiném pořadí.

  • Druhých 45.min mají studenti po dobu celého semestru výuku plavání. Obsahem hodin plavání je nácvik všech plaveckých způsobů, základy skoků do vody, potápění a záchrana tonoucího.
Výuka celého prvního bloku probíhá v areálu Sportovního centra UK, Bruslařská 10, Praha - 10 Hostivař.


2. BLOK - KANOISTIKA a SPORTOVNÍ HRY

V rámci 2.bloku mají studenti po celých 90.min pouze jednu sportovní aktivitu. Aktivity se ale mění v průběhu semestru. Obsah jednotlivých hodin v zimním semestru je následující:

  • 3x kanoistika - venku
  • 3x softbal - venku
  • 6x sportovní hry (volejbal, basketbal, florbal, futsal) - v hale

Výuka druhého bloku ale nezačíná u všech studentů kanoistikou. Z kapacitních důvodů má první 3 hodiny kanoistiky pouze polovina studentů, druhá polovina studentů začíná první tři hodiny semestru softbalem. Po třech hodinách se tyto skupiny prohodí  a s ochlazením se od sedmého týdne výuky přesouvají do tělocvičny na halové sportovní hry.

V letní semestru začíná výuka naopak šesti hodinami sportovních her v hale a od sedmého týdne výuky se přechází ven na 3 hodiny softbalu a 3 hodiny kanoistiky.

Výuka softbalu a dalších sportovních her probíhá v areálu Sportovního centra UK, Bruslařská 10, Praha 10 - Hostivař.

Výuka kanoistiky probíhá v loděnici Regata, Podolské nábřeží 4, Praha 4 - Podolí.

Akce dokumentů