E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

ktv@natur.cuni.cz
1.ročník
2.ročník
povinná TV pro II.ročník, kromě biologických oborů
Tělesná výchova pro biologické obory
BBI, EKOEVOBI, BMOBIBO
Tělesná výchova pro obory demografie
povinnost získat během studia 4 kredity
Tělesná výchova pro studijní obory se zaměřením na vzdělávání
Volitelná TV
volitelná tělesná výchova a volitelné výcvikové kurzy pro všechny ročníky a všechny studijní obory
Osvobození z tělesné výchovy
Student PřF si může zažádat o osvobození z TV ze zdravotních důvodů nebo z jiných vážných důvodů, které mu zabraňují v účasti na hodinách semestrální či kurzovní TV.
Bezpečnost v hodinách TV a sportovních kurzech
Tělesná výchova pro demografické obory

Akce dokumentů