E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTělesná výchova pro obory demografie

povinnost získat během studia 4 kredity

Studenti oborů demografie mají během bakalářského studia povinnost získat z tělesné výchovy 4 kredity. Je už pouze na jejich uvážení, jestli to bude formou pravidelné výuky TV 1, TV 2 nebo volitelné TV,  formou letníh či zimních kurzů (LVK 1, LVK 2, ZVK nebo volitelných forem předmětů), či kombinací pravidelné výuky a kurzů.

Dodatečná poznámka:

Vzhledem k tomu, že studenti demografických oborů mají TV I jako povinně volitelný předmět a mohou ho absolvovat kdykoliv během bakalářského studia, nejsou automaticky přířazeni na rozvrhové lístky. Paralelku TV I si vybírají dle svých rozvrhových možností a informují o tom konkrétního vyučujícího KTV, který danou skupinu vede. V případě kolize rozvrhů se v krajním případě může dohodnout na plnění TV I v rámci hodin TV II.  Ale pouze po předchozí domluvě!

V rámci TV II a volitelné TV si vybírají dle své preference z nabídky sportů (jako studenti ostatních oborů) a zapisují se samostatně na přísušný rozvrhový lístek v SIS.

Více info demografie

Akce dokumentů