E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBezpečnost v hodinách TV a sportovních kurzech

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 08/2011
k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy
Příloha č. 1 k opatření děkana č. 08/2011
k zajištění školení studentů pro výuku v terénu a výuku tělesné výchovy

Akce dokumentů