E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodrobnosti organizace voleb

Podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení elektronických voleb do AS UK na Přírodovědecké fakultě UK
  1. Volby budou probíhat v rámci webové volební aplikace, která bude po dobu konání voleb dostupná na adrese: https://web.natur.cuni.cz/senat/volby/. Jde o stejnou volební aplikaci, která se úspěšně používá pro volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty již nejméně 11 let.
  2. Do volební aplikace se voliči přihlašují pomocí svého univerzitního čísla osoby (uvedeno na průkazu/ISIC pod fotografií) a hesla do CAS (stejné, jako např. do SIS). Ověření se provádí přímo proti CAS.
  3. Do volební aplikace se můžou přihlásit pouze osoby, které jsou podle zákona a předpisů univerzity a fakulty oprávněnými voliči. Seznam voličů vypracovala volební komise.
  4. Volby jsou tajné. Nikde v databázi se neukládá, jak která osoba hlasovala. Uložen je pouze záznam o tom, zda daná osoba již byla provedla volbu.
  5. Volbu je možné kdykoli v průběhu voleb změnit. Pro zajištění tajnosti (viz bod 4) je toto realizováno pomocí zvoleného tajného klíče, kterým je označena virtuální volební obálka. Tento klíč je nutné při prvním hlasování zvolit (klíč je znám pouze hlasující osobě, v databázi se nevytváří vztah mezi tajným klíčem a identifikátorem osoby). Při změně předchozího hlasování je nutné tento tajný klíč zadat. Bez znalosti tohoto klíče nelze hlasování změnit.

Postup při řešení problémů

Nemůžete-li se přihlásit do volební aplikace:

  • Zkontrolujte, zda zadáváte platnou kombinaci přihlašovacích údajů (číslo osoby a heslo). Ověřte, že tato kombinace funguje pro přihlášení do SIS. Pokud máte s přihlášením problém, nechte si vydat nové ověřené heslo do CAS na počítačové studovně (více viz web fakulty) či výdejním centru průkazů UK.

Uvádí-li aplikace, že nejste v seznamu voličů:

  • Přihlaste se do CAS a zkontrolujte, že v něm máte uveden vztah, na základě kterého máte právo volit (např. student nebo zaměstnanec fakulty). Pokud tam tento vztah není, kontaktujte příslušné pracoviště (studijní oddělení v případě studia, své pracoviště v případě zaměstnání).

S případnými podněty, dotazy a stížnostmi na průběh voleb se můžete obracet na členy dílčí volební komise, kterými jsou: Jiří Hudeček (jiri.hudecek@natur.cuni.cz), Marian Novotný (marian.novotny@natur.cuni.cz), Zdeněk Čermák (zdenek.cermak@natur.cuni.cz), Tomáš Weiss (tomas.weiss@natur.cuni.cz), Michael Kotyk (michael.kotyk@natur.cuni.cz).

Akce dokumentů