E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení voleb

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na PřF UK na volební období 2019-2022 termín voleb termín voleb je 26. až 29. listopad 2018.

Voleni jsou dva členové ASUK z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů.

 Volby proběhnou prostřednictvím webové volební aplikace, která bude dostupná po dobu voleb.

Členové akademické obce fakulty, kteří jsou zároveň členy akademické obce jiné fakulty UK (např. studují zároveň na PřF a LF) si mohou zvolit, zda budou do ASUK volit na PřF nebo jiné fakultě.


Pokud budou do ASUK volit na jiné fakultě, oznámí tuto skutečnost předsedovi Akademického senátu fakulty (Radim Perlínradim.perlin@natur.cuni.czdo pátku 23. listopadu 12:00. Předseda ASF je vyřadí ze seznamu voličů na Přírodovědecké fakultě.


S případnými podněty, dotazy a stížnostmi na průběh voleb se můžete obracet na členy dílčí volební komise, kterými jsou: Jiří Hudeček (jiri.hudecek@natur.cuni.cz), Marian Novotný (marian.novotny@natur.cuni.cz), Zdeněk Čermák (zdenek.cermak@natur.cuni.cz), Tomáš Weiss (tomas.weiss@natur.cuni.cz), Michael Kotyk (michael.kotyk@natur.cuni.cz)

Akce dokumentů