E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2010-2013 na Přírodovědecké fakultě

Předsednictvo Akademického senátu UK vyhlásilo volby do ASUK na volební období 2010-2013 na Přírodovědecké fakultě. Voleni jsou dva členové ASUK z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů.

Protokol o průběhu voleb, volební výsledky.

Vyhlášení

Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce fakulty. Navrhovat kandidáta může každý člen akademické obce fakulty. Termín pro podání písemného návrhu kandidatury předsedovi dílčí volební komise (Roman Matoušek, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, matouse4@natur.cuni.cz) je pondělí 16. listopadu do 12:00.

Bude zřízen volební web pro představení kandidátů. Na webu budou zveřejněny životopisy a volební programy dodané kandidáty předsedovi dílčí volební komise do středy 18. listopadu 12:00. Doporučený rozsah dodaných materiálů jsou dvě strany.

Akademický senát fakulty stanovil termín voleb na 24. – 26- listopadu. Volby proběhnou ve vstupních prostorách budov Albertov 6, Hlavova 8 a Viničná 7 každý den od 10:00 do 14:00.

Členové akademické obce fakulty, kteří jsou zároveň členy akademické obce jiné fakulty UK (např. studují zároveň na PřF a MFF) si mohou zvolit, zda budou do ASUK volit na PřF nebo jiné fakultě. Pokud budou do ASUK volit na jiné fakultě, oznámí tuto skutečnost předsedovi Akademického senátu fakulty (Roman Matoušek, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, matouse4@natur.cuni.cz) do pátku 20. listopadu 12:00. Předseda ASF je vyřadí ze seznamu voličů na Přírodovědecké fakultě.

Akademičtí pracovníci, kteří jsou zároveň studenty fakulty, budou zařazeni do seznamu voličů z řad akademických pracovníků. Pokud se rozhodnou, že chtějí volit kandidáty z řad studentů, oznámí tuto skutečnost předsedovi Akademického senátu fakulty (Roman Matoušek, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, matouse4@natur.cuni.cz) do pátku 20. listopadu 12:00. Předseda ASF je vyřadí ze seznamu voličů z řad akademických pracovníků a zařadí je do seznamu voličů z řad studentů.

S případnými dotazy se můžete obracet na členy volební komise.

Předseda volební komise: Roman Matoušek (matouse4@natur.cuni.cz)

Členové volební komise: Jiří Blažek, Pavel Coufal, Jan Havlík, Jiří Hudeček, Petr Jedelský, Vladimír Krylov, David Mašín, Jan Milichovský, Petra Nyplová, Lucie Teglová, Marcela Terrichová, Lukáš Vondrovic, Vojtěch Zeisek

Další informace, programy, aktuality apod. budou postupně dostupné na webu akademického senátu.

Akce dokumentů