E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVyhlášení voleb

Doplňovací volby do biologického okrsku SKAS PřF UK na volební období 2023–2024

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK dne 15. 12. 2022 přijal usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do biologického okrsku Studentské komory Akademického senátu PřF UK. Volí se obsazení jednoho mandátu, který nebyl obsazen v řádných volbách v listopadu 2022. Volby proběhnou v termínu 6. až 8. února 2023.

Volby proběhnou elektronicky.

Podání kandidatury je stanoveno nejpozději 7 dní před konáním voleb, tedy do 29. 1. 2023 (včetně) elektronicky k rukám předsedy volební komise Michala Jeníčka (michal.jenicek@natur.cuni.cz). 

Nejpozději 31. 1. 2023 zveřejní volební komise seznam kandidátů.

Podrobnosti organizace voleb budou zveřejněny v polovině ledna.

S případnými podněty, dotazy a stížnostmi na průběh voleb se můžete obracet na členy volební komise (viz níže).

 

Dílčí volební komise:

Michal Jeníček (michal.jenicek@natur.cuni.cz) - předseda

Martin Mazuch (martin.mazuch@natur.cuni.cz)

Jakub Hraníček (jakub.hranicek@natur.cuni.cz)

Pavel Škaloud (pavel.skaloud@natur.cuni.cz)

 

Akce dokumentů