E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodrobnosti k organizaci doplňovacích voleb

Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení elektronických voleb

Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení elektronických voleb

 1. Volí se obsazení jednoho mandátu okrsku biologie
 2. Volby budou probíhat od 6. 2. 2023 0:00 do 8. 2. 2023 23:59 v rámci webové volební aplikace, která bude po dobu konání voleb dostupná na adrese https://web.natur.cuni.cz/senat/volby/.
 3. Do volební aplikace se voliči přihlašují pomocí univerzitního čísla osoby (uvedeno na průkazu/ISIC pod fotografií) a hesla do CAS (stejné, jako např. do SIS). Ověření se provádí přímo proti CAS.
 4. Do volební aplikace se můžou přihlásit pouze osoby, které jsou podle zákona a předpisů univerzity a fakulty oprávněnými voliči. Seznam voličů vypracovala volební komise.
 5. Volby jsou tajné. Nikde v databázi se neukládá, jak která osoba hlasovala. Uložen je pouze záznam o tom, zda daná osoba již provedla volbu.
 6. Volbu je možné kdykoli v průběhu voleb změnit. Pro zajištění tajnosti (viz bod 5) je toto realizováno pomocí zvoleného tajného klíče, kterým je označena virtuální volební obálka. Tento klíč je nutné při prvním hlasování zvolit (klíč je znám pouze hlasující osobě, v databázi se nevytváří vztah mezi tajným klíčem a identifikátorem osoby). Při změně předchozího hlasování je nutné tento tajný klíč zadat. Bez znalosti tohoto klíče nelze hlasování změnit.

Informace pro kandidáty

 1. Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce fakulty.
 2. Návrhy musí být doručeny nejpozději 7 dní před konáním voleb, tedy do neděle 29.1.2023 23:59, a to elektronicky předsedovi volební komise na adresu michal.jenicek@natur.cuni.cz. K později podaným návrhům nelze přihlédnout. Předseda emailem neprodleně potvrdí doručení návrhu.
 3. Návrh kandidatury musí obsahovat jméno kandidáta, tituly, studijní program a ročník. Volební komise též kandidátům doporučuje spolu s kandidaturou dodat volební program a stručný životopis. Tyto dokumenty budou zveřejněny spolu se seznamem kandidátů.
 4. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas v listinné podobě nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb (do 29.1.2023 včetně). Doručení je možné přes podatelnu fakulty (sledujte aktuální úřední hodiny, příjemcem by měl být předseda volební komise Michal Jeníček), případně po předchozí dohodě s volební komisí.
 5. Pro návrh kandidatury a souhlas s kandidaturou jsou k dispozici šablony:

V případě, že se nemůžete přihlásit do volební aplikace

 1. Zkontrolujte, zda zadáváte platnou kombinaci přihlašovacích údajů (univerzitní číslo osoby a heslo). Ověřte, že tato kombinace funguje pro přihlášení do SIS (pro ověření nepoužívejte přihlášení k e-mailu). Pokud máte s přihlášením problém (i jinde než ve volební aplikaci), nechte si vydat nové ověřené heslo do CAS na počítačové studovně (více viz web fakulty). Po změně hesla počkejte alespoň dvě hodiny, před opětovným pokusem o přihlášení se k aplikaci.
 2. Máte-li platné heslo a nemůžete se přihlásit k volební aplikaci, je pravděpodobné, že nejste oprávněným voličem, tedy nejste na seznamu voličů. Pokud máte pocit, že byste měli mít právo volit, obraťte se na volební komisi s následujícími údaji:
  • Jméno a příjmení
  • Univerzitní číslo osoby
  • Vztah, který zakládá vaše právo volit (např. studium v libovolném programu, pracovní úvazek odpovídající akademické pozici)

Máte-li jinou stížnost či připomínku k průběhu voleb kontaktujte prosím volební komisi:

-       Michal Jeníček (michal.jenicek@natur.cuni.cz) - předseda

-       Jakub Hraníček (jakub.hranicek@natur.cuni.cz)

-       Martin Mazuch (martin.mazuch@natur.cuni.cz)

-       Pavel Škaloud (pavel.skaloud@natur.cuni.cz)

Akce dokumentů