E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

.Doc. RNDr. Zuzana Bosáková (Tocksteinová), CSc.
narozena 6. 6. 1962 v Pardubicích
Přehled zaměstnání: 1985-87 Ústav fyzikální chemie a elektrochemie JH ČSAV, Praha 1988-1992 Přírodovědecká fakulta UK v Praze, aspirantské studium 1993-1997
mateřská dovolená
prosinec 1997- 2005 Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Katedra analytické chemie, samostatný vědecký pracovník
2005- dosud docent analytické chemie
Výzkumná činnost: vývoj moderních separačních metod (HPLC, kapilární kapalinová chromatrografie, kapilární elektroforéza ve spojení s UV, fluorescenční a tandemovou hmotnostní detekcí), jejich využití při analýze látek biologického původu, enantioselektivní separace léčiv a jejich prekursorů.
Pedagogická činnost: Garant studijního bakalářského i magisterského programu Klinická a toxikologická analýza, přednášky, semináře, cvičení, vedení postgraduálních, diplomových a bakalářských prací, spoluautor 49 vědeckých publikací (h = 12).
Volební program:
zjednodušení studijní agendy ve vztahu student - garant -studijní oddělení
posílení grantové agendy

Akce dokumentů