E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIng. Dušan Drahoňovský, Ph.D.

.Ing. Dušan Drahoňovský, PhD je od roku 2010 odborným asistentem na katedře organické a jaderné chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Vzdělání

2001-2005 PhD: Universität Freiburg, Švýcarsko, Prof. Alexander von Zelewsky

1995-2000 Ing.: VŠCHT Praha, FCHT, organická chemie, Prof. Dalimil Dvořák

Studijní pobyty a praxe

2008-2009 postdoktorální pobyt, ÚOCHB AVČR Praha, Prof. Josef Michl

2006-2008 postdoktorální pobyt, Université de Strasbourg, Francie, Prof. Jean-Marie Lehn

2005-2006 postdoktorální pobyt, University of Birmingham, UK, Prof. Michael J. Hannon

2000-2001 asistent, VŠCHT Praha, Ústav organické chemie, Prof. Dalimil Dvořák

1999 (3 měsíce) studijní pobyt, University of Leicester, Department of Chemistry, UK

Hlavní odborné zájmy

Supramolekulární chemie, konstituční dynamická a systémová chemie, syntéza komponet dynamických systémů, studium samoskladby a molekulární evoluce dynamických systémů.

Výuka

Cvičení a praktika z Organické chemie I a II, od letního semestru 2011-2012 přednášky z Organické chemie I (b) a II (b).

Motto “Univerzita jako obec učitelů a studentů, kteří spolu pěstují vzdělávání a výzkum.“

Volební priority

Všem zájemcům z řad akademické obce zajistím informace o programu nadcházejících zasedání akademického senátu. Stejně tak uvítám každé stanovisko a komentáře k projednávaným tématům, aby mohly být včas reflektovány a tlumočeny a mohla tak být naplňována zastupitelská úloha senátora.

Budu podporovat rozumné projekty propagující naší fakultu a směřující ke zvýšení její atraktivity pro potenciální studenty.

Budu podporovat optimalizace stávajících studijních oborů, eventuálně vznik nových tak, aby naplňovaly požadavky atraktivity pro studenty a zároveň profilovaly jedinečnost mezi nabídkami ostatních škol.

V otázkách kompetencí, například pro plánovaný způsob rozdělování financí se budu zasazovat o co největší míru rozhodovacích pravomocí pro nejnižší řídící úroveň (vedoucí kateder) či alespoň jejich velký vliv.

V případě plánovaných atestací se budu zasazovat o férové komplexní hodnocení a taková kritéria, aby se předcházelo porovnávání těžko porovnatelného, stejně tak, aby procedura nepřinášela zbytečnou administrativní zátěž.

Akce dokumentů