E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGrantové informace: aktuality - archiv

Aktuality o grantových výzvách a o seminářích s grantovou tematikou (archiv všech zveřejněných aktualit).

Kanál RSS

Seznam pouze „živých“ aktualit – o výzvách, které se chystají nebo jsou otevřené, seminářích, které ještě neproběhly, a podobně – najdete na stránce Grantová agenda.

Otevřené grantové výzvy (domácí i zahraniční) můžete také prohledávat a sledovat pomocí aplikace AnlupaPOZOR: Vždy si ověřte, zda pro danou výzvu nejsou fakultou stanoveny interní pokyny a termíny (sledujte grantové aktuality nebo aktuality pro zaměstnance).

Souhrn aktualit ke grantům a mobilitám můžete dostávat dvakrát měsíčně e-mailem
(registrace k odběru).

Sort Date Nadpis
27.02.2018 GA ČR: Standardní, Juniorské a Mezinárodní projekty – vyhlášení veřejných soutěží
26.02.2018 AKTION Česká republika – Rakousko: projekty spolupráce
23.02.2018 TA ČR: Dotazník – zapojení do dalších programů podpory mezinárodních projektů
22.02.2018 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky: Veřejná soutěž 2018
21.02.2018 TA ČR DELTA: plánovaná soutěž – mezinárodní projekty (Německo, Asie)
21.02.2018 M-era.Net: mezinárodní projekty materiálového výzkumu – plánovaná výzva
19.02.2018 GA ČR: Seminář pro uchazeče v soutěžích 2018
19.02.2018 TA ČR EPSILON: Plánovaná soutěž – prioritní výzkumné cíle
15.02.2018 Fakultní pokyny k podávání závěrečných zpráv GA UK za rok 2017
15.02.2018 European Climate Initiative: mezinárodní projekty výměny poznatků o ochraně klimatu
15.02.2018 Prezentace z fakultního semináře: Grantové příležitosti v programu H2020
14.02.2018 Canadian Institute For Advanced Research: možnost zapojení do mezinárodní výzkumné sítě
09.02.2018 Informační den k H2020: Budoucí technologie, Šíření excelence, Věda pro společnost
08.02.2018 Seminář na PřF: Grantové příležitosti v programu H2020 – připomenutí
07.02.2018 HDHL: Výživa a epigenom – výzva pro mezinárodní projekty
02.02.2018 Výzva H2020: Research and Innovation Staff Exchange (MSCA-RISE) – připomenutí
02.02.2018 Česko-bavorská vysokoškolská agentura: granty a stipendia
02.02.2018 Česká rozvojová agentura: Podpora trojstranných projektů
31.01.2018 Informační den COST – připomenutí
30.01.2018 Univerzitní workshop pro žadatele o Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships – 25/4/2018
29.01.2018 EMBO: Granty pro mladé vedoucí výzkumných skupin
26.01.2018 Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rok 2018
23.01.2018 Granty a stipendia Husovy nadace 2018 – humanitní a společenskovědní obory
18.01.2018 TA ČR: Seminář k mezinárodní výzvě Gender-Net Plus
18.01.2018 Aktualizovaná brožura o grantech Marie Skłodowska-Curie
18.01.2018 Interreg Česko-Bavorsko: termín pro podávání žádostí
16.01.2018 JPND: Neurodegenerativní onemocnění – zdravotní a sociální péče – mezinárodní projekty
16.01.2018 JPIAMR: Antimikrobiální rezistence – výzva pro mezinárodní projekty
15.01.2018 Národní informační den ke grantům Marie Skłodowska-Curie
15.01.2018 Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven – připomenutí
11.01.2018 Seminář na PřF: Grantové příležitosti v programu H2020
10.01.2018 Přehled aktuálních výzev pro mezinárodní projekty v oblasti zdraví
09.01.2018 Velvyslanectví USA: Program malých grantů – vzdělávací projekty
08.01.2018 TA ČR EPSILON: Plánovaná veřejná soutěž
05.01.2018 Nová brožura pro žadatele o mezinárodní vědecko-výzkumné a mobilitní projekty
05.01.2018 OP PPR: Pražský voucher na inovační projekty
05.01.2018 Gender-Net Plus: mezinárodní projekty – výzva vyhlášena
04.01.2018 Bio-Based Industries: plánovaná výzva 2018
04.01.2018 OP PIK: Podpora spolupráce s firmami
03.01.2018 Human Frontier Science Program: výzkumné granty
03.01.2018 GA ČR: Připravovaná skupina grantových projektů EXPRO
03.01.2018 EMBO granty: Courses & Workshops
03.01.2018 HDHL: Výživa a epigenom – plánovaná výzva
02.01.2018 Informační den COST
02.01.2018 Projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu COST – uzávěrka 20. dubna
02.01.2018 ERC Consolidator Grants 2018: Připomenutí
02.01.2018 GA ČR: Výzva k podání rakousko-českých projektů – Interní pokyny
18.12.2017 GA ČR: Výzva k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu
13.12.2017 ERA-Net Cofund – Gender-Net Plus: plánovaná výzva
13.12.2017 Granty Mezinárodního visegrádského fondu

Akce dokumentů