E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníErasmus+: Strategická partnerství – připomenutí

V rámci programu Erasmus+, klíčové akce 2, je otevřená výzva pro předkládání návrhů na projekty Strategických partnerství. Uzávěrka je 21. 3. 2019.

Pokud plánujete podání projektového návrhu v roli koordinátora nebo partnera, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, nejpozději na začátku března, Oddělení podpory vědy (Pavla Pousková, pavla.pouskova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit všechny administrativní náležitosti přihlášky.

Jedná se o tzv. „decentralizovanou aktivitu“ – projektové návrhy jsou předkládány národní agentuře v zemi koordinátora, v případě ČR tedy Domu zahraniční spolupráce.

Ve výzvě 2019 jsou podporována pouze strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací (strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe v oblasti vysokoškolského vzdělávání podpořena nebudou). V rámci projektů jsou podporovány dlouhodobé mobility, kombinované mobility spojující krátkodobou fyzickou mobilitu s virtuální mobilitou, krátkodobé intenzivní studijní programy a krátkodobé společné vzdělávací akce pro pracovníky. Projekt může kombinovat řadu těchto akcí, nebo může například zahrnovat jenom jeden krátkodobý intenzivní studijní program.

Do projektu musí být zapojeny minimálně 3 organizace ze 3 různých programových zemí. Délka projektu je 24 až 36 měsíců. Maximální výše grantu je 150 000 EUR na rok. 

Kontaktní osoba pro Erasmus+, klíčovou akci 2, na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 12. 2. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 12.02.2019 11:15

Akce dokumentů