E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2023

 Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ.


V rámci programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 byly vyhlášeny termíny pro podání projektové žádosti v roce 2023: 22. 2. 2023 a 7. 7. 2023.

Pokud plánujete účast na projektovém návrhu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Program podporuje realizaci přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí – projekt musí mít pozitivní dopad na programové území. Na projektu se musí podílet alespoň 2 instituce, jedna z Česka a jedna ze Saska. Míra financování je 80 %. Předpokládaná doba realizace projektu jsou 3 roky.

Nově je třeba před podáním žádosti absolvovat povinnou konzultaci za účasti všech partnerů, Společného sekretariátu a příslušného kraje. Předpokladem pro konzultaci je zaslání projektového záměru s podpisy všech kooperačních partnerů – viz Příprava projektu a konzultace.

Projekt musí být zaměřen na některé z priorit a specifických cílů programu. Pro Přírodovědeckou fakultu mohou být relevantní například následující specifické cíle:

  • Specifický cíl 2.4 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • Specifický cíl 2.7 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění
  • Specifický cíl 4.2 – Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
  • Specifický cíl 4.6 – Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 4. 1. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Středa 04.01.2023 14:45

Akce dokumentů