E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInterreg Česko-Sasko: termíny pro podávání žádostí v roce 2023 a 2024

V rámci programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 byly vyhlášeny termíny pro podání projektové žádosti do hodnocení v roce 2024: 16. 10. 2023, 8. 1. 2024, 22. 4. 2024, 3. 6. 2024. Před podáním žádosti je nutné absolvovat povinnou konzultaci.

Pokud plánujete účast na projektovém návrhu, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu, minimálně 3 týdny před uzávěrkou Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit formální náležitosti přihlášky.

Pokud uvažujete o tom, že byste projekt koordinovali, prosím, kontaktujte nás co nejdříve.

Program podporuje realizaci přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí – projekt musí mít pozitivní dopad na programové území. Na projektu se musí podílet alespoň 2 instituce, jedna z Česka a jedna ze Saska. Předpokládaná doba realizace projektu jsou 3 roky. Míra financování je 80 % (české veřejné vysoké školy mohou získat dalších 10 % z národní výzvy, zdroj).

Před podáním žádosti je třeba absolvovat povinnou konzultaci za účasti všech partnerů, Společného sekretariátu a příslušného kraje. Předpokladem pro konzultaci je zaslání projektového záměru s podpisy všech kooperačních partnerů – viz Příprava projektu a konzultace.

Projekt musí být zaměřen na některé z priorit a specifických cílů programu. Pro Přírodovědeckou fakultu mohou být relevantní například následující specifické cíle:

  • Specifický cíl 2.4 – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • Specifický cíl 2.7 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění
  • Specifický cíl 4.2 – Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu
  • Specifický cíl 4.6 – Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 4. 7. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Úterý 04.07.2023 09:50

Akce dokumentů

Kategorie: