E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHorizont Evropa, Výzkumné infrastruktury: blíží se další uzávěrky

V rámci programu Horizont Evropa, části Research Infrastructures (RIs) je v rámci pracovního programu 2023–2024 stále zveřejněno 12 konkrétních témat k předkládání návrhů mezinárodních projektů. Nejbližší uzávěrky jsou 12. 3. 2024.
Věnujte prosím už teď pozornost tématům s uzávěrkou v roce 2024, dokud je pro ně dostatek času na vyhledání vhodného konsorcia.

Podpořeny budou projekty řešené mezinárodními konsorcii s podstatným zapojením uživatelů výsledků výzkumu. Obvyklá velikost konsorcií bývá cca 8 až 25 subjektů (podle zaměření tématu). V části RIs je podporován rozvoj výzkumných infrastruktur ve smyslu rozvoje služeb, které tyto infrastruktury poskytují vědecké komunitě – nikoli vlastní výzkum prováděný infrastrukturou. Jsou zde tedy témata potenciálně relevantní pro výzkumníky, kteří se podílejí na provozu výzkumných infrastruktur.
„Výzkumnou infrastrukturou“ se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu, zahrnující vědecké vybavení, zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky a podobně. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být rozmístěné v rámci sítě. (Zdroj.)
Viz též O konsorciálních projektech Horizontu Evropa na fakultních stránkách;
Přehled výzev tohoto typu 2023–2024Nabídka vyhledání témat v Horizontu Evropa.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do některé z výzev programu Horizont Evropa, kontaktujte prosím v dostatečném předstihu Oddělení projektového řízení
(Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz).
Viz též Praktické informace k Horizontu Evropa na fakultních stránkách.

Pokud Vás zaujalo některé téma, ale nevíte, jak si vyhledat vhodného koordinátora či partnery, kontaktujte prosím Oddělení projektového řízení a my Vám doporučíme další postup.

Jak číst témata na Funding & Tender Opportunities Portal:

  1. Pokud Vás některé téma podle názvu zaujme, otevřete si ho na Funding & Tender Opportunities Portal.
  2. Pozorně si přečtěte popis tématu v záložce Topic description, abyste jistili, zda je to opravdu téma pro Vás – a případně i záložku Destination s celkovým kontextem pro financování dané skupiny témat.
  3. Mějte na paměti, že každý partner v konsorciu by měl toliko částečně (ale podstatně) přispět k dosažení očekávaných výsledků projektu (zatímco konsorcium jako celek musí naplnit zadání tématu v plném rozsahu).
  4. Pokud byste se do projektu na toto téma chtěli zapojit,
    kontaktujte Oddělení projektového řízení (Martina Holíková).

Příklady témat, která se zdají být relevantní pro Přírodovědeckou fakultu:

Destination 1: Developing, consolidating and optimising the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (all topics in this destination)

Destination 2: Enabling an operational, open and fair EOSC (European Open Science Cloud) ecosystem (all topics in this destination)

There are currently no topics open in the Destination 3: Research infrastructure services to support health research, accelerate the green and digital transformation, and advance frontier knowledge (all topics in this destination).

Destination 4: Next generation of scientific instrumentation, tools and methods and advanced digital solutions (all topics in this destination)

O programu Horizont Evropa na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 9. 6. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).
Upraveno 2. 10. 2023 (pokus o zprovoznění odkazů na FaT portál po jeho změnách).
Upraveno 6. 10. 2023 (pokus o znovuzprovoznění odkazů na FaT portál).
Upraveno 27. 11. 2023 (odkaz na nahrávky z informačního dne Evropské komise).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Pátek 09.06.2023 10:40

Akce dokumentů

Kategorie: