E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEuropean Research Council (ERC): předběžný harmonogram výzev 2024 (pozor, změny!)

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si, prosím, NOVOU AKTUALITU K TĚMTO VÝZVÁM


Evropská výzkumná radaEuropean Research CouncilERC zveřejnila předběžné informace o uzávěrkách výzev v rámci pracovního programu 2024 – viz nížePOZOR: Oproti minulým letům dochází k podstatnému posunu uzávěrek pro výzvy ERC Consolidator a ERC Advanced. Dále má dojít k drobným změnám v tematickém zaměření hodnotících panelů a v pravidlech pro plánování rozpočtu ERC Advanced Grants – viz níže.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do některé z nadcházejících výzev ERC – zejména Starting, Consolidator nebo Synergy – kontaktujte prosím už teď Oddělení projektového řízení (Klára Sobotíková, klara.sobotikova@natur.cuni.cz).

Pamatujte prosím, že podle Opatření rektora č. 9/2023 musí do jednoho měsíce před příslušnou uzávěrkou dojít k dohodě mezi žadatelem, příslušným pracovištěm a vedením fakulty o tom, za jakých podmínek bude projekt řešen, pokud v ERC soutěži uspěje, a tato dohoda musí být schválena Kolegiem děkana; a dále musí být měsíc před uzávěrkou na rektorát zaslána předběžná verze kompletního návrhu projektu, a to prostřednictvím projektového oddělení fakulty.

Kontaktujte nás prosím, i pokud plánujete nebo zvažujete podání ERC projektového návrhu v delším časovém horizontu (např. 1–2 roky), abyste mohli plně využít podporu, která se žadatelům o ERC granty nabízí.
O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty – včetně informací o podpoře nabízené (potenciálním) žadatelům.

ERC výzvy v rámci pracovního programu 2024 – předběžné informace

 • ERC Starting Grants 
  Granty pro vědce 2–7 let po PhD (k datu 1. 1. 2024), 
  kteří si budují svůj nezávislý výzkumný tým nebo program. 
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 1,5 milionu euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 11. 7. 2023.
  ► Uzávěrka: 24. 10. 2023.
   
 • ERC Synergy Grants 
  Multidisciplinární projekty 2–4 vědců z různých oborů. Synergie mezi zapojenými obory je klíčová a musí umožňovat dosažení průlomových objevů, které by nebyly možné, pokud by zapojení vědci pracovali samostatně. Každý z těchto hlavních řešitelů musí svým profilem odpovídat konkurenceschopnému žadateli o ERC StartingConsolidator, nebo Advanced Grant v závislosti na fázi své kariéry.
  ► Délka projektu až 6 let.
  ► Maximální výše grantu 10 milionů euro (plus až 4 miliony euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 12. 7. 2023.
  ► Uzávěrka: 8. 11. 2023.
   
 • ERC Consolidator Grants 
  Granty pro vědce 7–12 let po PhD (k datu 1. 1. 2024), kteří zpravidla již mají zárodek vlastního výzkumného týmu nebo výzkumného programu, ale stále jej potřebují rozšířit a konsolidovat.
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 2 miliony euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 12. 9. 2023.
   POZOR, ZMĚNA, uzávěrka: 12. 12. 2023.
   
 • ERC Advanced Grants 
  Granty pro mezinárodně etablované vědce, kteří v posledních deseti letech významně ovlivnili svůj obor.
  ► Délka projektu až 5 let.
  ► Maximální výše grantu 2,5 milionu euro (plus až 1 milion euro na „dodatečné náklady“ např. nákup přístrojů).
  ► Otevření: 29. 5. 2024. 
   POZOR, ZMĚNA, uzávěrka: 29. 8. 2024.
   
 • ERC Proof of Concept Grants 
  Žádosti mohou podávat pouze úspěšní řešitelé ERC grantů. Cílem je ověřit inovační potenciál výsledku získaného v rámci řešení financovaného ERC projektu.
  ► Uzávěrky: 14. 3. 2023, 17. 9. 2024.
   

Co je ERC

ERC podporuje výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (frontier research). Podporováni jsou individuální řešitelé (Principal Investigators) a jejich výzkumné týmy. Předpokládá se, že žadatelé o grant přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, s myšlenkou, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy. Projekty nejsou nijak tematicky omezeny. ERC grant poskytuje svému držiteli finanční nezávislost s velkou mírou flexibility.

Omezení opětovného podávání návrhů
Principal Investigator, jehož projektový návrh je v prvním kole hodnocení zařazen do „kategorie C“ se nemůže ucházet o ERC grant příští 2 roky. Pokud je v prvním kole zařazen do „kategorie B“, nemůže se o ERC grant ucházet příští 1 rok.

O ERC na stránkách Přírodovědecké fakulty.

 

Další změny ve výzvách 2024 oproti minulým letům

Revize struktury ERC hodnotících panelů pro výzvy 2024:

 • Panel LS3 má nový název: Cell biology, development, stem cells and regeneration.
 • Pro panel LS5 Neuroscience and Disorders of the Nervous System jsou k některým deskriptorům doplněny příklady.
 • Filozofie je kompletně zařazena do panelu SH5 Texts and Concepts.
 • Je zaveden nový panel SH8 Studies of Cultures and Arts pokrývající sociální antropologii, studium kultur a studium umění.
 • Viz též Panel structure in ERC calls for proposals 2024 (zdroj).

Financování ERC Advanced Grants formou „lump sum“

 • Granty ERC Advanced Grants 2024 budou udělovány formou jednorázové částky – tzv. „lump sum“ – na financování celého projektu, a to ve výši schválené ERC hodnotícím panelem.
 • Vyplácení lump sum pak bude záviset na provedených a doložených projektových aktivitách, bez ohledu na skutečně vynaložené náklady nebo na to, zda projektové aktivity úspěšně povedou k předpokládaným výsledkům.
 • (Zdroj.)
 • Z informací od ERC není zatím zcela jasné, jak přesně bude udělování grantů formou „lump sum“ fungovat. Je možné, že půjde o variantu, kdy je nutné plánované náklady v návrhu poměrně podrobně zdůvodnit a příprava návrhu je tedy náročnější.

Kontaktní osoby pro ERC na Přírodovědecké fakultě:
Klára Sobotíková a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně ERC grantů, neváhejte se na nás obrátit.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 4. 5. 2023.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 04.05.2023 08:35

Akce dokumentů