E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCOST – projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu: otevřená výzva

Nejbližší uzávěrka pro předkládání návrhů na nové mezinárodní Akce COST (COST Actions) programu COST (European Cooperation in Science and Technology) je 25. 10. 2023.

Pokud se plánujete zapojit do návrhu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Martina Holíková, holikovmart@natur.cuni.cz).
Pokud zvažujete přípravu návrhu jako koordinátor (Main Proposer), kontaktujte nás prosím co nejdříve, aby bylo možné naplánovat kvalitní přípravu žádosti s dostatečnou fakultní podporou.

► Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro českou vnitrostátní proceduru
     přistoupení k Akci COST: Romana Hogenová.
     (Tuto proceduru je třeba absolvovat, až když je Akce přijata k financování na mezinárodní úrovni.)
► Kontaktní osoba na Přírodovědecké fakultě pro mezinárodní program COST:
    Martina Holíková.

Program COST je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, přičemž klade důraz na multidisciplinaritu projektů a zapojování mladých výzkumníků. V rámci Akcí COST jsou podporovány pouze „networkingové“ aktivity (například krátkodobé výměny výzkumníků, virtuální mobilita, pořádání setkání, workshopů a konferencí), ale nikoli náklady na vlastní výzkum. Projekty jsou čtyřleté.

Minimální požadavky na návrh nové Akce COST:

  • Do návrhu musí být zapojeny subjekty z minimálně 7 členských nebo spolupracujících zemí
    (COST Full or Cooperating Members).
  • Minimálně polovina zapojených zemí musí být takzvané Inclusiveness Target Countries (ITCs),
    mezi které patří i Česko.

Program COST také umožňuje zapojovat se do již běžících Akcí COST.
O této možnosti na fakultních stránkách.

Podpora v Česku: Inter-COST
Výzkumníci z Česka, kteří se již úspěšně zapojili do mezinárodní Akce COST a absolvovali českou vnitrostátní proceduru přistoupení k Akci COST, se mohou ucházet o granty z programu Inter-Excelence II, podprogramu Inter-COST, které umožňují částečně financovat náklady na výzkum spojený s účastí v Akci COST.
Viz též informace na fakultních stránkách.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková 9. 2. 2023.
Upraveno 3. 8. 2023 (změna kontaktní osoby).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 09.02.2023 09:20

Akce dokumentů