E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřidání Události

Událost je typ aktuální zprávy, určený pro mimofakultní veřejnost, ale i pro zaměstnance a studenty fakulty. Události se zobrazují na úvodních stránkách většiny pracovišť v hlavním sloupci a také v portletu v pravém sloupci portálu (platí jen v případě, že na pracovišti není místo aktualit nastaveno zobrazení jiné úvodní stránky).

Jako události se zveřejňují pozvánky na akce (konference, významné semináře, přednášky, výstavy aj.), které se teprve chystají o které mají jednoznačně stanovený termín konání. Neměly by se tak zveřejňovat zprávy o událostech již minulých, pro které je určen typ zprávy "Novinka".

 1. Abyste mohli událost vložit do portálu, musíte být přihlášen/a jménem a heslem a musíte mít zapnutý editační režim.
 2. Otevřete stránky pracoviště, na kterém chcete událost vystavit. Je-li událost určená pouze návštěvníkům stránek katedry nebo pracoviště, vložte ji na toto pracoviště, zprávy s celosekční nebo celofakultní platností vkládejte vždy na příslušnou sekci nebo na celou fakultu.
 3. V dolním pruhu editační lišty označte položku "Přidat: Událost"
  Takto vytvořená událost bude automaticky vložena do složky /aktuality na daném pracovišti.

  Přidání zprávy co nás čeká
 4. Vyplňte položky zadávacího formuláře v záložce Výchozí:
  • nadpis - název zprávy (povinný údaj, zobrazuje se jako titulek v přehledech aktuálních zpráv a událostí)
  • popis - stručný popis zprávy by měl být vždy vyplněn (popis se zobrazuje v přehledech zpráv hned pod nadpisem, v detailu zprávy jako zvýrazněný první odstavec textu a také ve výsledcích vyhledávání).
  • začátek události - vyplňte datum a čas zahájení události (povinný údaj, slouží k řazení v přehledu událostí a k zobrazení v kalendáři).
  • konec události - vyplňte datum a čas ukončení události (povinný údaj, slouží k řazení v přehledu událostí a k zobrazení v kalendáři).
  • text události - vložte text zprávy. Text můžete napsat přímo do formuláře, nebo zkopírovat odjinud. K formátování textu je k dispozici jednoduchý editor, k jehož ovládání slouží nástroje v liště nad textovým polem.
  • návštěvníci - specifikace osob, které se události zúčastní (nemusíte vyplňovat)
  • adresa události - URL adresa odkazující na bližší podrobnosti o události (například adresa webu konference, není nutné vyplňovat)
  • jméno kontaktu, e-mail, telefon - kontaktní informace na osobu, která může podat o události bližší informace (není nutné vyplňovat)

  Zadávací formulář události - 1. část Zadávací formulář události - 2. část.

  • obrázek - k události připojte ilustrační obrázek (zobrazuje se v přehledech zpráv vedle nadpisu a popisu). K připojení obrázku slouží následující možnosti:
   a) odkaz na existující soubor/položku - tuto volbu označte, pokud chcete k události přiložit obrázek, který je již uložený v portálu. Po označení tlačítka "Přidat" pak vyhledejte obrázek v portálu a označte jej. Vybraný obrázek se připojí k události.
   b) nahrát nový soubor a vytvořit na něj odkaz - tuto volbu použijte, chcete-li nahrát nový obrázek ze svého počítače. Po označení tlačítka "Procházet..." vyhledejte obrázek na svém počítači a volbou Otevřít jej připojte k události.
   Upozornění: ilustrační obrázek by měl mít čtvercový tvar a optimální velikost 80x80 pixelů (může být ale i větší). Obdélníkový obrázek bude automaticky zdeformován na čtverec.
  • defaultní obrázek - nemáte-li vhodný ilustrační obrázek, můžete označením této volby připojit k události jeden z předem definovaných obrázků. Je-li zvolen defaultní obrázek, ignoruje se předchozí nastavení obrázku.
  • typ defaultního obrázku - zde můžete zvolit typ defaultního obrázku. K dispozici jsou tři typy: standardní, pro studenty a pro zaměstnance.
  • Příloha č.1-3 - k události můžete přiložit nejvýše 3 externí soubory v libovolém formátu (přednostně doporučujeme používat standardní formát PDF). K připojení souboru slouží tyto možnosti:
   a) odkaz na existující soubor/položku - tuto volbu označte, pokud chcete k události přiložit soubor, který je již uložený v portálu. Tlačítkem "Přidat" vyhledejte soubor v portálu a označením jej připojíte k události.
   b) nahrát nový soubor a vytvořit na něj odkaz - tuto volbu použijte, chcete-li nahrát nový soubor ze svého počítače. Tlačítkem "Procházet..." vyhledejte obrázek na počítači a připojte jej k události.
  • Datum - datum vložení události (nemusíte vyplňovat, automaticky se doplní aktuální datum). Toto datum určuje pořadí události v přehledu aktualit na úvodních stránkách pracovišť.
  • Má prioritu - označení položky způsobí, že se novinka zobrazí zvýrazněná na začátku přehledu aktualit. Zpráva s prioritou zůstane na začátku tak dlouho, dokud nebude zaškrtnutí políčka opět zrušeno.
  • Priorita začíná - pokud je vyplněno, pak se priorita aplikuje až od zvoleného data (musí být zároveň zaškrtávací políčko Má prioritu zaškrtnuto - pokud není, tak se na datum nebere ohled). Pokud není žádné datum zvoleno, tak se priorita uplatní okamžitě.
  • Priorita končí - pokud je vyplněno, pak priorita vyprší den po uplynutí zvoleného data (tj. pokud vyplníte 31. prosince, pak tento den se priorita ještě zobrazí, ale 1. ledna se již nepoužije). Pro funkčnost priority musí být zároveň zaškrtnuto políčko Má prioritu - pokud není, tak se na datum konce nebere ohled. Pokud není žádné datum konce zvoleno, tak priorita nevyprší nikdy a pro její odstranění bude nutná ruční editace objektu.
 5. Událost uložte tlačítkem na konci formuláře.
 6. Událost zveřejněte
  Nová událost je vždy vytvořena jako "Nepřístupná". Aby byla viditelná, musíte ji zveřejnit pomocí rozbalovací nabídky "Stav" vpravo. Nemáte-li oprávnění zprávu zveřejnit, vyberte z nabídky položku "Předat ke zveřejnění".
  Události určené pro studenty a mimofakultní veřejnost by měly bbýt vždycky zveřejněny externě.
  Zveřejnění stránky

  Poznámka: jsou-li k události přímo v zadávacím formuláři připojené externí soubory (příloha 1-3), budou tyto soubory automaticky zveřejněny společně s novinkou. Pokud ale soubory připojíte odkazem do textu události, stav jejich zveřejnění se neověřuje. V takovém případě doporučujeme ověřit, zda jsou přilinkované soubory správně zveřejněny.

Další vlastnosti, ovlivňující chování události, můžete nastavit v záložkách Kategorizace, Data, Vlastnictví a Nastavení.

 

 

Akce dokumentů

Kategorie: