E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚvod

Logo Eduroam

WiFi síť na PřF UK vznikla v rámci projektu FRVŠ 2006. Další rozšíření bylo hrazeno z fakultních zdrojů a dále díky projektu Fondu rozvoje CESNET č. 275/2008.

PřF UK je tedy nyní součástí projektu eduroam a uživatelé PřF UK se tak mohou přihlašovat ve všech organizacích, které jsou do tohoto projektu zapojeny.

Pilotní projekt byl zaměřen na základní pokrytí fakultních budov. Z finančních a technických důvodů není možné pokrýt naráz kompletně všechny budovy. Prioritou tedy bylo pokrytí knihoven, vybraných poslucháren a chodeb. Pokrytí WiFi signálem se ale bude dále rozšiřovat podle zjištěných požadavků.

 

POZOR!

Dne 4.12.2017 došlo ke změně certifikátů autetizačních serverů a pro úspěšné   přihlášení s Windows zařízením  je nutné   aktualizovat profil eduroam sítě. Důvodem je změna vydavatele certifikátů ve sdružení CESNET.

 

Více informací najdete v sekci Jak se připojit.

 

 

Změna certifikátu fakultních RADIUS serverů od 4.12.2017

Dodavatel TCS serverových certifikátů ve sdružení CESNET je od 13.7.2015 firma Digicert. Nové certifikáty jsou tedy podepsané touto CA. Digicert je široce uznávaná CA a její kořenové certifkáty jsou automaticky instalované ve většině OS.

DigiCert Assured ID Root CA

Jméno CA CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Vydavatel CN=DigiCert Assured ID Root CA, OU=www.digicert.com, O=DigiCert Inc, C=US
Platnost od 10. listopad 2006
Platnost do 10. listopad 2031
Sériové číslo 0C:E7:E0:E5:17:D8:46:FE:8F:E5:60:FC:1B:F0:30:39
Otisk SHA1 05:63:B8:63:0D:62:D7:5A:BB:C8:AB:1E:4B:DF:B5:A8:99:B2:4D:43
Otisk SHA256 3E:90:99:B5:01:5E:8F:48:6C:00:BC:EA:9D:11:1E:E7:21:FA:BA:35:5A:89:BC:F1:DF:69:56:1E:3D:C6:32:5C

Pokud ve svém zařízení tuto certifikační autoritu nemáte, můžete si ji nainstalovat ze stránek sdružení CESNET.

 

Název a logo eduroam jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA

Akce dokumentů