E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodmínky připojení

Pravidla pro používání sítě eduroam jsou definovány roamingovou politikou této sítě. Uživatelé mají následující povinnosti:

 • Každý uživatel roamingu je povinen se řídit podmínkami roamingu hostující a domácí sítě a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET - viz www.cesnet.cz.
 • Každý uživatel roamingu je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra Cesnetu.
 • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých osobních údajů (heslo, certifikát, ...), umožňujících mu přístup do sítě.

Pro uživatele z PřF UK se dále na používání služby vztahuje i příkaz děkana: Zásady práce pro provozování a používání výpočetní techniky na PřF UK

Zařízení vybavené bezdrátovou technologií WiFi
– radiová část odpovídá standardu 802.11, zařízení musí dále odpovídat platným zákonům a normám v ČR (viz Všeobecné oprávnění Českého telekomunikačního úřadu), síťová karta/zařízení podporuje WPA2 a autentizační protokol PEAP, v rámci něho pak zašifrování hesla protokolem MSCHAPv2.

 

Technický způsob řešení:

Zabezpečení bezdrátové sítě eduroam lze rozdělit do čtyř bodů:

 1. Šifrování přenosu mezi zařízením a přístupovým bodem - v síti eduroam se používá šifrování AES s výměnou klíčů dle standardu WPA2. Při asociaci zařízení/notebooku s přístupovým bodem (AP), si mezi sebou dohodnou klíč pro šifrovanou komunikaci, který se pravidelně (v podstatě s každým přeposlaným paketem) mění. Tím se zabraňuje útoku známému z předchůdce - protokolu WEP, kde se klíč neměnil a kde bylo možné po odchycení relativně malého množství paketů zjistit použitý klíč. Šifrování s výměnou klíčů se používá po celou dobu spojení zařízení/notebooku s přístupovým bodem.
 2. Do bezdrátové sítě nelze připojit kohokoliv, je potřeba autorizace uživatelů. Ve větších sítích je pro více přístupových bodů (AP) jeden či několik autorizačních serverů, na kterých se ověřují uživatelská jména a hesla (popř. certifikáty). Proto se vytváří šifrovaný tunel mezi zařízením a autorizačním serverem, obvykle na základě protokolu 802.1x, který je založen na protokolu SSL. Uživatel nemusí znát autorizační server - ví o něm obvykle přístupový bod. V rozsáhlých sítích, jako je Eduroam, je více autorizačních serverů, které si mezi sebou předávají autorizační požadavky. Šifrovaný tunel se vytvoří od zařízení k autorizačnímu serveru, který je schopen požadavek vyřídit. Pokud se např. na PřF připojí uživatel z Masarykovy univerzity v Brně (tj. přihlásí se s realmem @muni.cz), vytvoří se příslušný tunel od uživatelova notebooku k autorizačnímu serveru Masarykovy univerzity. Tento způsob vytváření tunelů umožňuje různé způsoby autorizace pro různé organizace zapojené v eduroam - někteří se mohou autorizovat jménem a heslem, jiní certifikátem. Po ukončení autorizace (výsledkem může být jak povolení přístupu, tak zamítnutí přístupu) se tento tunel ruší.
 3. Údaje posílané v šifrovaném tunelu mohou mít různý formát, nejčastěji se používá protokol PEAP. Existují i různé možnosti, jak v rámci tunelu poslat heslo - nejčastější varianta je EAP-MSCHAP v2.
 4. V bezdrátové síti může nastat jeden závažný problém - narušitel na vhodné místo umístí svůj přístupový bod (včetně autorizačního serveru), který bude též vysílat SSID eduroam. Uživatelé se k němu zkusí přihlásit, to se sice nepodaří, ale narušitel z pokusu získá uživatelské jméno a heslo. Aby se tomuto zabránilo, provádí se dva kroky:
  • uživatelé musí na svém zařízení/notebooku nastavit ručně některé parametry spojení (použítí konkrétních protokolů pro jednotlivé části připojení),
  • uživatel by měl kontrolovat, zda autorizační server je pro něho důvěryhodný. Zde se využívají zkušenosti s certifikáty a certifikačními autoritami - při vytvoření šifrovaného 802.1x tunelu mezi zařízením a autorizačním serverem posílá autorizační server zpět svůj certifikát podepsaný certifikační autoritou. V konfiguraci na notebooku lze nastavit, že se při připojení bude důvěřovat pouze autorizačním serverům se certifikátem podepsaným od určené certifikační autority.

 

 

Název a logo eduroam jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA

Akce dokumentů