E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCAS

Základní informace o Centrální autentizační službě UK pro fakultní uživatele.

 

Centrální autentizační služba UK (CAS) zajišťuje přihlašování uživatelů v univerzitních a fakultních informačních systémech i počítačových sítích, pro naši fakultu především v aplikacích:

Účet v CAS

 • Účet v CAS je zakládán především studentům, zaměstnancům a externím spolupracovníkům fakult a dalších součástí univerzity.
 • Uživateli je přiděleno číslo osoby (UKČO) a login (přihlašovací jméno). Pro vyhledání loginu dle UKČO lze použít tento formulář.
 • Povinností studentů a zaměstnanců naší fakulty je vyzvednutí univerzitního průkazu 1, společně s průkazem je vydán login a počáteční heslo. Počáteční heslo má platnost jen 5 dní a slouží výhradně k nastavení vlastního hesla (tzv. ověřeného) 2.
 • Externí spolupracovníci a PhD. studenti naší fakulty mohou použít hesla neověřeného v případě jim trvalé nebo dlouhodobé fyzické nedostupnosti výdejních center i pověřeného pracoviště fakulty.
 • Doporučujeme uživatelům si v CAS nastavit kontaktní emailovou adresu telefonní číslo, viz odstavec Heslo níže.

Integrace CAS s fakultním informačním systémem a počítačovou sítí

 • Fakultní účet je zakládán studentům, zaměstnancům, externím spolupracovníkům a honorárním členům fakulty.
 • Aktivace účtu probíhá do 20 minut od nastavení hesla v CAS za následujících podmínek:
  • uživatel měl při nastavení hesla vztah k fakultě v systémech WhoIs i v CAS 3,
  • uživatel měl při nastavení hesla přidělen login v CAS 4,
  • účet v Google Apps, účet na webovém portálu fakulty a účet pro správu webových prezentací je aktivován do 11:00 následujícího dne od nastavení hesla v CAS.
 • Neověřená hesla nejsou pro fakultní účet akceptována!
 • Login je převzat z CAS, případná doménová část (např. /natur.cuni.cz) loginu CAS je potlačena. UKČO a poštovní alias nelze použít pro přihlašování.
 • Fakultní účet umožňuje přístup zejména k:
 • Po ukončení platnosti vztahů v systému WhoIs je fakultní účet zrušen!
 • Univerzitní průkaz lze používat pro přístup do budov a objektů fakulty.

Heslo

 • Změna hesla se provádí po přihlášení k webovému portálu CAS (http://cas.cuni.cz). V CAS se projeví okamžitě, na aktivovaném fakultním účtě do 15 minut za podmínky, že uživatel měl při nastavení hesla v CAS vztah k fakultě v systémech WhoIs i v CAS 3 a šlo o nastavení ověřeného hesla CAS.
 • Heslo musí splňovat následující podmínky:
  • musí mít délku alespoň 8 znaků,
  • může obsahovat pouze následují znaky, z každé kategorie musí obsahovat alespoň jeden znak:
   • malá písmena anglické abecedy (a-z),
   • velká písmena anglické abecedy (A-Z),
   • arabské číslice (0-9),
   • vybrané nealfanumerické znaky (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ )
  • nesmí obsahovat část (hlídána je shoda třech po sobě jdoucích znaků) jména, loginu a ani emailové adresy,
  • první a poslední znak hesla nesmí být mezera,
  • posledních 5 hesel se nesmí opakovat.
 • Platnost hesla je 365 dní.
 • Upozornění na blížící se konec platnosti hesla v CAS je zasíláno na kontaktní emailovou adresu z CAS, adresu si nastavuje uživatel sám.
 • Pokud jste heslo zapomněli, nebo je delší dobu propadlé 7, pak je pro jeho nové nastavení obvykle nutná osobní návštěva pověřeného pracoviště fakulty nebo libovolného výdejního centra. Pro ověření identity je vyžadován univerzitní průkaz, výdejní centra akceptují i občanské průkazy.
 • Osobní návštěvě se vyhnete, pokud jste si v CAS nastavili kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo. V takovém případě postupujte podle zvláštního CAS průvodce nastavením nového hesla.
 • Zaměstnancům (pracovní poměr, dohoda o provedení činnosti) a studentům (netýká se doktorského studia) není dovoleno změnit typ hesla na neověřené.

Služby

Poznámky

1 Za zaměstnance je pro vydání průkazu UK považována osoba s platným pracovně-právním poměrem (někdy nevhodně označovaným jako pracovní smlouva) nebo dohodou o pracovní činnosti. Osoba s dohodou o provedení práce anebo externí spolupracovník nemá povinnost vyzvednutí průkazu (může požádat o vystavení průkazu externího uživatele, ve výdejním centru však může získat počáteční heslo i bez vystavení tohoto průkazu).
2 Počáteční heslo je heslo, které bylo přiděleno na základě osobního ověření totožnosti uživatele. Po přihlášení k CAS počátečním nebo ověřeným heslem si lze nastavit heslo nové, které bude chápáno jako ověřené.
3 Do CAS jsou vztahy z WhoIs přenášeny v hodinových intervalech (informace o vztahu může být neveřejná). Do WhoIs jsou studentské vztahy ze studijního systému přenášeny v řádu jednotek minut. Zaměstnanecké vztahy a vztahy externí spolupracovník jsou odpovědnými pracovníky zadávány přímo do WhoIs. Pro nově přijaté studenty je fakultní účet založen do 11:00 následujícího dne po přenosu studentského vztahu do WhoIs, heslo postačuje nastavit za existence vztahu uchazeč k naší fakultě v CAS. Ostatní vztahy nejsou pro zřízení a vedení fakultního účtu relevantní.
4 Doplnění chybějícího loginu probíhá do několika hodin od vzniku vztahu k naší fakultě v CAS.
5 Účet v Google apps a poštovní alias je zakládán pouze studentům, zaměstnacům a honorárním členům.
6 Univerzitní průkaz je do MyQ zanesen do dvou dnů od vydání průkazu a aktivace fakultního účtu.
7 Na webovém portálu CAS lze získat nové heslo též pomocí nedávno expirovaného hesla, heslo nesmí být propadlé více než 3 měsíce a nesmí se jednat o heslo počáteční (přidělené na pověřeném pracovišti fakulty nebo ve výdejním centru).

Akce dokumentů