E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřístupový systém PřF UK

Albertov 6, Benátská 2, Hlavova 8, Viničná 5 a 7, vnitroblok Horská 3, koliště PřF

Nastavení oprávnění pro přístup do objektů PřF UK je ve správě celofakultního pracoviště CIT (Centrum informačních technologií) a řídí se opatřením tajemníka č. 1/2017 ze dne 17.3. 2017.

Většina vstupů je vybavena bezkontaktními čtečkami zaměstaneckých a studentských karet, které je možné v plném rozsahu pro přístup do budov využívat. Kontaktní čipy je nutné používat pouze u vstupů do některých laboratoří a chovů.

Pro nastavení oprávnění k přístupu do budov PřF UK je nutné vyplnit a vytisknout příslušný formulář (viz níže).

Vytištěnou vyplněnou žádost nechte potvrdit oprávněnou osobou (vedoucím pracoviště, případně dalšími oprávněnými osobami - proděkanem biologické sekce, vedoucím chovu nebo laboratoře atd.) a pošlete ji fakultní poštou do CITu nebo doručte osobně na Albertov 6, suterén vlevo, dveře číslo S04.

Pokud budete žádat o nastavení oprávnění k přístupu jakoukoli jinou formou, Vaše žádost nebude akceptována.

S případnými dotazy se obracejte na Michala Škvora z CITu (linka 1011, e-mail: cipy@natur.cuni.cz), nebo použijte helpdesk.

Doplňující pokyny:

  • Změna oprávnění - použijte formulář "Žádost o nastavení oprávnění k přístupu", vyplňte všechny požadované vstupy, podpisy jsou nutné pouze pro nové nebo odebrané přístupy do budov.
  • Změna uživatele čipu - v případě změny uživatele čipu (student, pracovník), je pracoviště povinné písemně informovat o této skutečnosti (stačí když vedoucí nebo sekretářka zašle email na adresu: cipy@natur.cuni.cz)
  • Případnou ztrátu čipu je třeba neprodleně nahlásit na OIT.
    V případě ztráty karty postupujte podle tohoto návodu: https://cuni.cz/UK-5361.html

Formuláře:

Akce dokumentů