E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDatová úložiště na PřF UK

Datová úložiště, dostupná pro zaměstnance a studenty PřF UK, umožňují ukládání a zpřístupňování různých typů dat, využívaných výzkumnými týmy a pracovišti.
  1. Data pro weby a virtuální servery - webové prezentace, virtuální servery

  2. Živá vědecká data - data, využívaná bezprostředně pro výzkumné úlohy, výpočty, modely, vizualizace atp.

  3. Statická data - data, která nejsou využívána bezprostředně, typicky základní datové, mapové, obrazové soubory, sdílené v rámci týmu 

  4. Archivní data a zálohy - data, která je důležité zachovat, ale kterých není podstatná rychlost přístupu

  5. Data, trvale zveřejněná pro potřeby publikování - data pro potřeby vědeckých publikací

  6. Podpora (technický kontakt)


 

 

Data pro weby a virtuální servery

Fakulta spravuje a průběžně rozvíjí interní disková pole, která jsou určena primárně pro běh centrálních virtuálních severů. Zbývající volné kapacity jsou v rámci možností používány pro specifické účely pracovišť po dohodě se správci CITu.

Tato disková pole jsou ve správě CIT.  

 

Živá vědecká data

Pro ukládání živých dat fakulta ani univerzita v současné době nenabízejí centrální úložiště, zejména s ohledem na rozsah dat, rozdílné potřeby oborů a vysoké pořizovací a udržovací náklady.

Správu živých dat si zajišťují týmy zpravidla samy, případně v rámci oborově specifických úložišť na pracovištích, nebo koordinovaných sekcí nebo katedrou. Příkladem je např. úložiště Biocev, datový server laboratoře KONFMI, mapový server Geografické sekce, projekt CUCAM chemické sekce aj. Tato úložiště je nutné konzultovat s CIT, aby byla zajištěna datová propustnost jak v rámci fakultní LAN, tak do Internetu.

Fakulta pro ukládání a zpřístupňování živých dat plánuje budovat vysokokapacitní (v řádu PB) úložiště v rámci infrastruktury Kampusu Albertov. Vzhledem k plánované kapacitě a parametrům jde o infrastrukturu, kterou není možné fyzicky budovat v rámci současných prostorových a technických podmínek.

Univerzita připravuje úložiště dat v rámci projektů JAK a podpory oborových repozitářů v rámci národní infrastruktury EOSC.

 

Statická data

Pro ukládání a výměnu statických dat jsou k dispozici zejména služby dostupné v rámci sdružení CESNET.  Úložiště mohou využívat pracovní týmy po zaregistrování na CIT viz https://www.natur.cuni.cz/fakulta/cit/servery-a-pole/datova-uloziste/cesnet

Jde nicméně o úložiště zálohovacího charakteru, cílené primárně na ukládání velkých souborů. Prostor pro PřF je kromě objemu úložiště limitován i počtem souborů (který fakulta již překračuje přes nevyužití celkové kvóty).

Dále je k dispozici cloudové úložiště Owncloud (obdoba OneDrive) o velikosti 100GB nebo služba pro výměnu až 1.9TB velkých souborů Filesender (obdoba bezpečnostně nevyhovující Úschovny).

 

Archivní data

Datové úložiště CESNET umožňuje spravovat i archivní data, avšak  pouze v omezené míře a na vyžádání, musí je schválit správci DÚ CESNET. Tato data jsou ukládána na pásky a doba přístupu k nim (vybavovací doba) je výrazně delší (typicky desítky vteřin) než u statických dat.

 

Data trvale zveřejněná pro potřeby publikování

Fakulta ani univerzita nenabízejí úložiště pro trvalé zveřejnění statických dat v rámci vědeckých publikací typu Zenodo. Univerzita o podobném řešení, pokrývajícím potřeby fakult, výhledově uvažuje. Koordinátorem je Centrum pro podporu open science UK, které poskytuje i podporu pro Data management plan (DMP).

 

Podpora (technický kontakt)

 


Datová úložiště, zálohování, archivace
(původní stránka)

 

Případné dotazy a připomínky pište do helpdesku.

Akce dokumentů