E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRušení elektronických účtů na PřF

Výchozí situace

Standardní uživatelé se vztahem k fakultě (studenti, zaměstnanci) disponují 3 elektronickými účty na Přírodovědecké fakultě. Všechny tyto tři účty mají při běžném použití stejné heslo (získávané z CAS) a stejný login (v některých systémech doplněný o "@natur.cuni.cz").

  • Google Suite účet (veškeré fakultní služby Google) - především fakultní e-mail a Google dokumenty
  • účet v unix-like systémech - fakultní WiFi (Eduroam), přihlášení do fakultního webu, osobní weby
  • účet Windows domény - přihlášení na počítače začleněné do windows domény PRFUK (počítače na učebnách, studovnách a na vybraných pracovištích děkanátu), přístup k datům ve windows doméně PRFUK, tiskový systém MyQ

Ostatní účty (např. CAS, SIS, WebApps) jsou spravovány rektorátem a politika jejich rušení není v gesci PřF UK. Obecně u nich platí, že dokud má osoba libovolný vztah k UK, pak by tyto účty měly být zachovány.

Dokud trvá alespoň jeden vztah k fakultě (student fakulty, zaměstnanec fakulty), tak fakultní účty rušeny nejsou.

Postup rušení účtu

Dnem ukončení posledního vztahu s PřF UK začíná ochranná lhůta - viz opatření děkana článek 4: E-mailový účet je zrušen zpravidla do 1 měsíce od ukončení vztahu k fakultě a v případě studentů do 8 měsíců od ukončení studia. Děkan v odůvodněných případech může uvedenou lhůtu zkrátit či prodloužit. Příslušná data jsou smazána po 3 letech od ukončení vztahu s fakultou. Pro účet v unix like systémech a pro windows doménu PRFUK se uplatní stejná lhůta.

Ochranná lhůta je období, kdy budete mít ještě přístup do fakultních služeb Google Apps včetně Gmailu, přihlásíte se do WiFi sítě Eduroam a počítačů na učebnách. Na tuto skutečnost Vás má upozornit informační email. Během ochranné lhůty máte možnost stáhnout si svá data z fakultních Google Apps pomocí služby Google Takeout.

Po jejím skončení dojde ke znepřístupnění účtů; nedojde ještě ke smazání účtů. Na fakultní e-mail stále mohou přicházet emaily. Proto je výhodné mít předem nastavené přesměrování pošty a nastavenu odpověď v nepřítomnosti, díky které upozorníte odesilatele na Vaši novou emailovou adresu a na to, že fakultní adresu již nepoužíváte.

 

d0 Poslední den vztahu s PřF UK Uživateli vyprší vztah k Přírodovědecké fakultě, který je založen na informacích ve WhoIS nebo v SIS (existenci vztahu lze ověřit v CAS).
d0 + 1 den E-mail s upozorněním Den po ukončení vztahu s fakultou přijde uživateli upozornění e-mailem. Uživatel může i nadále přistupovat do svých účtů, pokud má platné heslo v CAS. V tuto chvíli si uživatel může ve fakultním e-mailu nastavit přesměrování na jinou adresu a měl by si nastavit odpověď v nepřítomnosti s informacemi o svém jiném e-mailu. Zároveň si může stáhnout svá data.

d0 + 30 dní (v případě zaměstnance)

d0 + 240 dní (v případě studenta)

Uzamknutí účtů V tento den dojde k uzamčení fakultních účtů. Uživatel se nyní již nepřihlásí. Předem nastavené přeposílání i odpověď v nepřítomnosti zůstává aktivní. Termín je rozdílný pro studenty a zaměstnance.
d0 + 5 let Smazání účtů Po pěti letech dojde ke skartaci - smazání účtů včetně všech dat bez možnosti obnovení.

 

Akce dokumentů