E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKategorizace

Kategorizace (značky, štítky, klíčová slova) slouží k přesnějšímu označení a rozlišení jednotlivých objektů. S výhodou se dají využít například při vyhledávání nebo filtrování objektů.

Hledání priorita (viz 1 na obrázku níže)

Každému objektu typu aktualita, stránka či složka lze přiřadit jedno nebo více slov pro prioritní vyhledávání. Pokud pak bude v rámci vyhledávání na webu (interní vyhledávání Plone) použito některého z těchto výrazů, pak se označená stránka zobrazí jako první v seznamu nalezených objetků (bude označena jako "doporučený výsledek").

Zadané výrazy nejsou citlivé na diakritiku ani na velká a malá písmena - stačí zadat pouze jednu variantu. Např.

  • školení
  • Školení
  • skoleni

jsou tři totožné výrazy.

Značky (viz 2 na obrázku níže)

Kategorizace  pomocí  značek (také se užívají pojmy jako štítky, klíčová slova) slouží k přesnějšímu označení a rozlišení jednotlivých objektů. S výhodou se dají využít například při vyhledávání nebo filtrování objektů.

V zadávacím formuláři jsou tyto důležité položky (zobrazení se může lišit podle typu objektu):

  • Vyberte z existujících značek - zde je seznam všech existujících značek, z nichž můžete kteroukoliv objektu přiřadit tak, že zaškrtnete čtvereček před ní. Analogicky je možné značku odebrat tím, že zaškrtnutí čtverečku zrušíte. Vpravo od nabídky se zobrazují všechny značky, které jsou k aktuálnímu objektu přiřazené.
  • Vytvořit a použít nové značky - pokud nenajdete v předchozím poli vhodnou značku, můžete ji napsat do tohoto pole. Po uložení se nová značka zaregistruje a od té doby bude k dispozici v nabídce v horním poli. Nové značky nemohou do portálu vkládat všichni uživatelé.
  • Příbuzné položky - tlačítkem "Přidat..." otevřete okno, ve kterém můžete vybrat libovolné související objekty, které již jsou v portálu zadány. Odkazy na tyto objekty se pak zobrazí pod čarou na konci dokumentu.

Kategorizace objektu.

(Volby Umístění a Jazyk se nevyužívají)

Po zadání kategorií nezapomeňte provedené změny uložit tlačítkem "Uložit" na konci formuláře. Tlačítko je společné pro všechny záložky v horní šedé liště (Výchozí, ... Languages), takže budete-li dělat změny i v dalších záložkách, stačí všechny změny uložit najednou až nakonec.

 

Akce dokumentů

Kategorie: