E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníData

V záložce "Data" je možné předem nastavit časové období, ve kterém se bude daný objekt zobrazovat v seznamech na webu. Dobře využitelné je to zejména u všech typů aktualit. K dispozici jsou následující dvě položky:

  • Datum účinnosti - zde můžete vyplnit datum a čas, od kterého se objekt začne v seznamech na webu automaticky zobrazovat. Objekt přitom musí být zveřejněn, ale před nastaveným datem nebude ani jako zveřejněný v seznamech vidět. Pokud objekt nebude zveřejněn, nezačne se zobrazovat ani po uplynutí data účinnosti. Nezadáte-li zde žádné datum, bude objekt viditelný hned po svém zveřejnění.
  • Datum ukončení platnosti - zde můžete vyplnit datum a čas, po jehož uplynutí se objekt automaticky přestane v seznamech na webu zobrazovat. Doporučujeme vyplnit zejména u informací, jejichž platnost je časově omezená (například termínem pro odevzdání přihlášek, datem konání akce apod.) a jejich pozdější zobrazování na webu je zbytečné. Pokud toto datum nezadáte, zůstane objekt v seznamech na webu zobrazen trvale.

Nastavení data nemá vliv na přístupnost samotného objektu. Pokud zadáte do prohlížeče URL adresu objektu (aktuality), tak se jeho obsah zobrazí i mimo nastavené období. Objekt se ale nebude zobrazovat v přehledech aktualit.

Zadání dat pro zobrazování objektu.

Po zadání dat nezapomeňte změny uložit tlačítkem "Uložit" na konci formuláře. Tlačítko je společné pro všechny záložky v horní šedé liště (Výchozí, ... Languages), takže budete-li dělat změny i v dalších záložkách, stačí všechny změny uložit najednou až nakonec.

 

Akce dokumentů

Kategorie: