E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZveřejňování objektů

Každý nově vložený objekt (s výjimkou obrázků - viz poznámka 2 dole) je v portálu automaticky uložen jako "Nepřístupný". Aby objekt viděli i jiní uživatelé, je nutné jej zveřejnit. V procesu zveřejňování se objekt může vyskytovat v různých stavech, jejichž přehled je uveden níže. Aktuální stav objektu se zobrazuje v editačním režimu v obsahu složky a mimoto je u aktuálně otevřeného objektu viditelný v položce "Stav" v pravém rohu editační lišty. Po označení položky "Stav" se otevře rozbalovací nabídka, ve které můžete stav objektu změnit, máte-li k tomu příslušné oprávnění. Nemáte-li oprávnění objekt zveřejnit, vyberte možnost "Předat ke zveřejnění".

Zobrazení a změna stavu objektu.

Přehled možných stavů objektu:

  • Nepřístupné - základní stav všech nově vytvořených objektů. Objekt je přístupný pouze autorovi a oprávněným editorům. Ostatní přihlášení i nepřihlášení uživatelé jej nevidí.
  • Čeká na posouzení - objekt předaný ke zveřejnění, ale zatím neschválený.
  • Interně zveřejněno - objekt zveřejněný pouze interně. Objekt vidí jen uživatelé, kteří jsou v portálu přihlášení jménem a heslem.
  • Zvnějšku viditelné - objekt zveřejněný pro všechny uživatele a návštěvníky (i nepřihlášené).

 

Poznámka 1: objekt ve stavu "Zvnějšku viditelné" nelze přímo změnit na "Interně zveřejněno". Objekt je nutné nejprve znepřístupnit a teprve pak jej lze zveřejnit interně.
Poznámka 2: výjimkou v procesu zveřejňování jsou objekty typu "obrázek", které se nezveřejňují a jejich stav závisí na stavu složky, ve které jsou uloženy.
Je-li například obrázek vložen ve složce, která je zveřejněna interně, bude i obrázek přístupný pouze přihlášeným uživatelům a nepřihlášeným návštěvníkům se nezobrazí.

Akce dokumentů

Kategorie: