E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVlastnictví

V záložce Vlastnictví je možné vložit jména autorů a spoluautorů dokumentu. Automaticky se jako autor vyplní vlastník objektu, který jej vytvořil, ale ručně je možné k němu doplnit další autory a spoluautory, případně původního autora vymazat. Na fakultním webu tato možnost nemá velký praktický význam, protože se jména autorů na stránkách běžně nezobrazují.

V zadávacím formuláři jsou k dispozici tyto položky:

  • Autoři - zde je standardně uveden login autora, který objekt na webu vytvořil. Je možné doplnit další autory a případně původního autora i vymazat. Každý autor by měl být uveden na zvláštním řádku.
  • Přispěvatelé - stejně jako v předchozí položce můžete vyplnit loginy osob, které nějakým způsobem přispěly k obsahu objektu.
  • Práva - zde je možné v případě potřeby uvést specifické informace o autorských právech, licenčních podmínkách apod.

Vyplnění informací o autorech objektu.

Po zadání vlastnictví nezapomeňte změny uložit tlačítkem "Uložit" na konci formuláře. Tlačítko je společné pro všechny záložky v horní šedé liště (Výchozí, ... Languages), takže budete-li dělat změny i v dalších záložkách, stačí všechny změny uložit najednou až nakonec.

 

Akce dokumentů

Kategorie: