E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2020

shutterstock_245374771.jpg
Reprezentační ples PřF UK letos na Žofíně - VSTUPENKY VYPRODÁNY!
Reprezentační ples PřF UK proběhne samozřejmě i letos. A jelikož naše fakulta slaví v tomto roce 100. výročí svého založení, změnili jsme místo konání. Přijďte si na pražský Žofín spolu s námi užít v sobotu 7. března 2020 od 20:00. Vstupenky jsou k dispozici na předprodejních místech v sekčních knihovnách, na sekretariátu geografické sekce a na Oddělení vnějších vztahů.
foto web.jpg
Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty
Reprezentační ples PřF UK proběhne samozřejmě i letos. A jelikož naše fakulta slaví letos 100. výročí svého založení, změnili jsme místo konání. Přijďte si na pražský Žofín spolu s námi užít v sobotu 7. března 2020 od 20:00. Vstupenky budou k dispozici na obvyklých předprodejních místech od začátku února 2020.
antropocen.jpg
Zpráva o stavu planety III: Antropocén - věk lidí
Zveme Vás na další z cyklu přednášek o stavu naší planety, tentokrát na téma Antropocén - věk lidí. Přednášky povedou profesor David Storch, odborník na makroekologii, biodiverzitu a ekologickou teorii a docent Petr Pokorný, specialista na kvartérní paleoekologii a vývoj vegetace a krajiny v poslední době ledové a meziledové. Přednáška se koná 13.1. 2020 od 18:15 ve Velké geologické posluchárně, Albertov 6, Praha 2.
anthropocen.jpg
antropocen I.jpg
antropocen II.jpg
Oficiální výsledky voleb do zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK
Ve dnech 9. až 11. prosince 2019 proběhly volby do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro volební období 2020 – 2022. Výsledky přinášíme níže.
LOGO PrF UK.jpg
LOGO PrF UK I.jpg
GENOM.jpg
genom web.jpg
New Master course for this summer semester: Genomics of adaptation and speciation!
Genomics of adaptation and speciation: new course with practical classes involving state-of-the-art genomic analyses applied to the topics of adaptation and speciation! A Master course joint between the Dept of Botany, Dept of Zoology, Centre for Theoretical Studies and Palacky University in Olomouc.
[···]
Program podpory talentů v PhD studiu STARS 2020
STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. V letošním roce bylo vypsáno 55 výzkumných projektů ve všech sekcích naší fakulty. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2020.
STARS_2020_Banner_IG_1080x1080px.jpg
Propagace ZS 18-19.jpg
BIOCEV: "Seminar on Research Funding"
Seminář je věnován mladým i pokročilým vědcům i administrátorům a poskytne detailní přehled o zdrojích financování společného výzkumu v partnerských zemích. Místo konání: BIOCEV, Hlavní konferenční sál, 29.1. 202, 10 - 15 hod.
biocev-logo2.png
Oznámení OPV - Školení tvorby e-learningových materiálů
Nabídka kurzů
STARS_2020_Banner_IG_1080x1080px.jpg
mastigamoeba2.jpg
Jak se adaptovat k životu bez kyslíku?
Naši parazitologové v BIOCEV (tým prof. Jana Tachezyho) objevili anaerobní peroxisomy u volně žijícího prvoka Mastigamoeba balamuthi. Článek byl uveřejněn v posledním vydání prestižním časopisu “Proceedings of the National Academy of Science of the USA”.
mastigamoeba2_2.jpg
Program podpory talentů v PhD studiu STARS 2020 otevřen
STARS je programem Přírodovědecké fakulty UK, určeným pro podporu Ph.D. studentů z tuzemska i ze zahraničí. V letošním roce bylo vypsáno 55 výzkumných projektů ve všech sekcích naší fakulty. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 13. březen 2020.
BANER FB.jpg
FOTKA FB.jpg
ples fotka na web.jpg
Upozornění na ukončení podpory Windows 7
Upozorňujeme fakultní veřejnost, že dne 14. ledna 2020 byla ukončena podpora pro operační systémy Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2.
4EU+: univerzitní minigranty na projekty mezinárodní spolupráce
Podpořeny budou projekty zaměřené na výzkum a „research-based education“. Žadatel musí být z Univerzity Karlovy, dále musí být zapojeni partneři z minimálně 2 dalších 4EU+ univerzit (Heidelberg, Sorbonne, Warsaw, Milano, Copenhagen). Jedná se o „seed money“, které umožní ucházet se o další finance například z Erasmu+ nebo Horizontu 2020. Uzávěrka je 1. 3. 2020.
Cena CRYTUR 2019/2020
Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem CareerMarket vyhlašuje 7. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách.
crytur.png
iD1200_1200_post1.jpg
Kurz Management of Science and Innovation (MSI)
Praktický kurz je zaměřený na témata spojená s projektovým managementem ve vědě a jeho cílovou skupinou jsou studenti 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů a zaměstnanci Vašich fakult. Předmět je vhodný i pro studenty programu ERASMUS.
Nové číslo Chemických listů ke 100. výročí naší fakulty
V novém čísle Chemických listů najdou zájemci hned několik textů, které se vztahují k historii naší fakulty a stému výročí jejího založení.
cover_issue_289_cs_CZ_oříz.jpg
Veřejná diskuse: Koronaviry, Wu-Chan, Čína
Ve Velké geologické posluchárně proběhne další z veřejných debat, tentokrát na aktuální téma šíření koronaviru v Číně. Hovořit budou viroložka Ruth Tachezy (katedra mikrobiologie a genetiky), sociální geograf Libor Jelen a demografka a sociální epidemioložka Dagmar Dzúrová (oba katedra sociální geografie a regionálního rozvoje). Vítáni jsou všichni zájemci o problematiku z řad profesní i laické veřejnosti.
Koronaviry_prednaska_oříz.jpg
UK-10200-version1-vs1_1475.jpg
Profesor Loub byl oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy
Na letošním prvním zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 30. ledna byly uděleny pamětní medaile čtyřem významným osobnostem, které se vědeckou i pedagogickou prací zapsaly do univerzitních dějin. Zlatou medailí byl oceněn emeritní profesor Josef Loub z katedry anorganické chemie PřF UK.
logo seminar mikroskopicke foto.jpg
Kurs "Processing and analysis of microscopic images in biomedicine"
The Institute of Molecular Genetics of the CAS and the Czechoslovak Microscopy Society would like to invite you to the 5-day course "Processing and analysis of microscopic images in biomedicine" intended for PhD students and junior researchers. The course will be held at the Institute of Molecular Genetics of the CAS in Prague in April 20-24, 2020.
Pozvánka.11.2.2020_page-0001.png
Česko - a jak dál? - Den pro zdraví s UK v Hradci Králové
V rámci projektu Česko! A jak dál? proběhne v pondělí 11. února 2020 v hradeckém Adalbertinu veřejná diskuze na téma Zdraví - alkohol a obezita.
zprava o stavu planety IV .jpg
Zpráva o stavu planety IV: Globální změna?!
Globální změna je téma, které rezonuje celou společností. V další z veřejných diskuzí na toto téma bude prof. Jan Frouz z Ústavu pro životní prostředí PřF UK mluvit o tom, jak globální změna souvisí s užíváním krajiny, jak je toto užívání efektivní dnes a jak bylo efektivní v minulosti lidské populace, a jak bychom to měli reflektovat ve svém uvažování a přemýšlení nad hodnotovými žebříčky. Přednáška se koná v pondělí 10.2. v 18:15 ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6.
globalní zmena web.jpg
Přednáška Konec uhlí v ČR a Evropě
Dovolujeme si vás pozvat na Valnou hromadu České geologické společnosti, která se koná v úterý 11. února od 16 hod. v Mineralogické posluchárně PřF UK. Během valné hromady proběhne přednáška Ing. Vladimíra Budínského, MBA "Konec uhlí v ČR a v Evropě". Všichni členové České geologické společnosti i hosté jsou srdečně zváni!
logo ČGS.jpg
Platforma doktorského studia - vzdělávání doktorandů
Platforma doktorského studia má za cíl představit studentům doktorského studia ucelenou nabídku kurzů dovedností, které jim pomohou v dalším rozvoji jejich začínající vědecké kariéry a poskytnou jim informační podporu při naplňování tématu jejich disertační práce.
ERIC LANDER JPG.jpg
ERIC LANDER JPG I.jpg
ERIC LANDER JPG II.jpg
Přednáška prof. Erika S. Landera: The 35-year journey of genomic medicine
Srdečně vás zveme na přednášku prof. Erika S. Landera, ředitele Broad Institute of MIT and Harvard, "35-year journey of genomic medicine", která se koná v rámci kurzu Novinky v biomedicínském výzkumu v úterý 18. února 2020 v 9.00 v Přednáškové síni Coriových, 1.LF UK, U nemocnice 5, Praha 2.
LANDER web.jpg
CGSpolLOGO-2019-mensi1.png
logo-horizontal-5.png
Dvacáté biosemiotické setkání bude hostit moravská metropole
Gatherings in Biosemiotics slaví 20 let existence. Letošní konference proběhne ve dnech 8. až 12. července v Olomouci. Abstrakty příspěvků lze podávat do 28. února.
Chemicke_uterky_LS2020_cabala.jpg
program.jpg
Chemické úterky: Praktická toxikologie pohledem analytického chemika
Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku docenta Radomíra Čabaly Praktická toxikologie pohledem analytického chemika, která se koná 3.března 2020 v posluchárně CH1, Hlavova 8, Praha 2 v 16:30. Přednáška probíhá v rámci cyklu Chemických úterků, vědecko-popularizačního projektu vzniklého pod záštitou Chemické sekce PřF UK. Cílem jednotlivých vystoupení je popularizace současných chemických témat.
ČABALA WEB.jpg
V7_3_patro_Denni_studovna.jpg
Vinicna_prizemi.jpg
FEMLAB.jpg
framelab I.jpg
FameLab 2020 - přihlášky do konce února
Soutěž FameLab se snaží objevit nové vědce, kteří dokáží ostatní lidi přimět k tomu, aby vnímali svět z jiné perspektivy... a to během pouhých tří minut. Pokud se domníváte, že dokážete vysvětlit matematické, přírodovědné nebo technické téma během tří minut pouze s pomůckami, které si budete schopni sami přinést, FameLab je pro vás ta pravá soutěž. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2020.
famelab II.jpg
FameLab 2020
Soutěž FameLab se snaží objevit nové vědce, kteří dokáží ostatní lidi přimět k tomu, aby vnímali svět z jiné perspektivy... a to během pouhých tří minut. Pokud se domníváte, že dokážete vysvětlit matematické, přírodovědné nebo technické téma během tří minut pouze s pomůckami, které si budete schopni sami přinést, FameLab je pro vás ta pravá soutěž. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2020.
Projekt TARGET: zacíleno na bakteriální rezistenci
Hlavním tématem světového medicínského výzkumu byla v posledních desetiletích především nádorová onemocnění. V současné době se však pozornost stále větší části odborné veřejnosti zaměřuje k problematice nárůstu bakteriálních rezistencí, ty totiž stojí za vzrůstající frekvencí selhávání léčby pomocí antibiotik. Do projektu zaměřeného na výzkum tohoto jevu se právě zapojil i tým z katedry biochemie PřF UK vedený doc. Markétou Martínkovou.
pani-martinkova.png
Staňte se externím hodnotitelem v Programu ZEMĚ.
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu k podání registrace na externí hodnotitele pro hodnocení návrhů projektů výzkumu a vývoje ve veřejných soutěžích Programu ZEMĚ.
Model vývoje horkých orogenních zón v Earth Science Reviews
První letošní číslo časopisu ESR zveřejnilo článek s názvem „Vysokoteplotní přetisk v (U) HPM horninách exhumovaných v subdukčních zónách; Produkt izotermické dekomprese nebo důsledek odlomení desky?“ (S.W. Faryad, S. Cuthbert). ESR patří mezi špičkové časopisy vědy o Zemi s impakt faktorem 9,53 a publikuje koncepční nebo vědecké přehledové články.
fig-jpg.jpg
S novými Geografickými rozhledy na Blízký východ
Třetí číslo 29. ročníku Geografických rozhledů vás zavede do regionu, kde byla půda vždy horká. A nyní ještě víc než dřív.
GR.png
GR 29(3)_Blízký východ_propagace.jpg
pozvanka HC UK_200218 jpeg.jpg
Pozvánka na slavnostní udělení vědeckých hodnostÍ doktora honoris causa
Univerzita Karlova si vás dovoluje pozvat ke slavnostnímu udělení čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa lékařských věd, které převezmou prof. Eric S. Lander, Ph.D., ředitel a zakladatel Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology, Harvard Medical School a prof. Joel L. Sussman, Ph.D., oddělení strukturální biologie Izraelského centra strukturální proteomiky Weizmann Institute of Science, které se koná v úterý 18.2.2020 ve 14.00 hod. ve Velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. Prosíme o potvrzení účasti.
LOGO UK.png
Veřejná diskuse: Koronaviry, Wu-Chan, Čína II.
Téma koronaviru rezonuje řadou oborů naší fakulty. Diskutovat budou tentokrát zoolog Ivan Horáček, biochemik Jan Konvalinka, viroložka Ruth Tachezy a geografové Libor Jelen a Dagmar Dzúrová. Diskuse proběhne ve Velké geologické posluchárně ve středu 19.2. ve 18.15. Všichni zájemci vítáni!
Koronaviry_prednaska_oříz.jpg
letak a5 - vystava.jpg
Komentovaná prohlídka výstavy "Svět kolem nás"
Pohled na svět okolo z perspektivy člověka s Downovým syndromem. To je hlavní téma výstavy fotografií, která probíhá v knihovně chemie. Komentovaná prohlídka výstavy proběhne v knihovně chemie v úterý 18.2. ve 16.00. Všichni zájemci jsou vítáni!
letak a5 - vystava_oříz.jpg
Ukončení zpřístupnění elektronických výplatních pásek v systému CIS
S účinností od 1.3.2020 budou elektronické výplatní pásky ke stažení pouze v systému WHOIS. Od tohoto data již nebude možné stahovat elektronické výplatní pásky ze systému CIS.
IFORUM-16358-version1-abc_9085.jpg
Zemřela profesorka Marie Stiborová
Zemřela paní profesorka Marie Stiborová, vědkyně, pedagožka, žena, která na naší fakultě obnovila obor xenobiochemie a značně jej rozšířila. Byla řadu let vedoucí katedry biochemie, publikovala více než tři stovky vědeckých prací v odborných mezinárodních časopisech a intenzivně spolupracovala s řadou zahraničních výzkumných týmů.
LOGO PrF UK I.jpg
LOGO TZ.jpg
Vznikla nová univerzitní společnost LAM-X a.s.
Univerzita Karlova a Akademie věd ČR spojily své síly prostřednictvím společností Charles University Innovations Prague s.r.o. a i&i Prague s.r.o. a dnešním dnem zakládají akademický technologický spin-off LAM-X a.s. Ten se zaměří na vývoj nanomateriálů, které mohou být využity například pro výrobu obvazů budoucnosti. Cílem společnosti je přenos výsledků výzkumu do praxe, výše investice do projektu je plánována na 12 milionů korun.
lamx.jpg
LOGO TZ_oříz.jpg
LOGO TZ_oříz.jpg
Frouz-page-001.jpg
Biologické čtvrtky: Jan Frouz - Neznámá země
Nenechte si ujít první Biologický čtvrtek letního semestru 2020! Těšit se můžete na Jana Frouze z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu půdní biologie při Biologickém centru Akademie věd. V přednášce na téma „Neznámá země: Jak půda pracuje s 90% rostlinné produkce?“ se dotkneme jednoho z nejméně probádaných polí moderní ekologie – co se opravdu děje v půdě?
biologické čtvrtky logo.jpg
Program biologických čtvrtků - letní semestr 2020
POZOR!!! Biologické čtvrtky až do odvolání přerušují. Sledujte facebookovou stránku Biologické čtvrtky ve Viničné 7 a bioctvrtky.cz pro další informace! POZOR!!! Biologické čtvrtky ve Viničné jsou určeny všem zájemcům o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. Přednášky začínají v 17:15 v posluchárně „Fotochemie“ v přízemí Viničné 7. Součástí každé přednášky je diskuse a posléze společné posezení v hospodě.

Akce dokumentů