E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2020

WEB OSLAVA 100 I.jpg
foto předsálí.jpg
výstava předsálí mapa.jpg
vystava předsálí.jpg
Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka
Srdečně zveme všechny zájemce na výstavu Dědictví zmizelých krajin Česka, která je k zhlédnutí od 22.6. do 31.8. 2020 v předsálí Mapové sbírky, Albertov 6, Praha 2. Výstava představuje výstupy projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ vytvořené v letech 2018 a 2019. Vstup volný.
dedictvi na web.jpg
Dotazníkové šetření ohledně online výuky během karanténních opatření
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nouzový stav, vynucený pandemií koronaviru, si vynutil přechod i na online výuku. Tento stav neměl v historii žádný precedens a s nastalou situací si proto musela fakulta a její jednotliví zaměstnanci poradit takříkajíc za pochodu. Vzhledem k šíři vyučovaných oborů a oblastí výzkumu na naší fakultě bylo možné uzpůsobit online formu výuky pro různé předměty v rozdílné míře. Abychom mohli situaci náležitě zhodnotit a případně se připravit pro budoucnost, rádi bychom znali váš názor na to, jak situace probíhala. Odkaz na formulář naleznete po rozkliknutí aktuality.
DESCARTES JPG.jpg
Přednáška: Czech Science Foundation - GA ČR
Srdečně zveme všechny vědecké pracovníky na přednásku RNDr. Alice Valkárové, DrSc., předsedkyně GA ČR "Czech Science Foundation - GA ČR", která se koná v pondělí 29.6. 2020 v budově Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1 a bude také přenášena živě pomocí Zoom a Youtube. Přednáška proběhne v angličtině.
DESCARTES NA WEB.jpg
LAZNE.pdf
Buňky mikrobiálních populací umí spolupracovat i soupeřit. Co a jak k tomu vede?
Mikrobiologové z centra BIOCEV odhalili nové principy mezibuněčných interakcí, které ovlivňují evoluci kvasinkových společenstev. Článek byl právě zveřejněn v prestižním časopise “Proceedings of the National Academy of Science of the USA”.
Do-textu-1a-oříz.jpg
Omezení v průběhu zkouškových aktivit
S účinností od pondělí 22. června platí v průběhu zkouškových aktivit omezení, uvedená v této aktualitě. Tentokrát platí totéž pro studenty i uchazeče.
LOGO PrF UK I.jpg
IFORUM-16851-version1-_vsichni_puvodni_922_649.jpg
Stanovisko krizového štábu k uvolňování protiepidemických opatření
VS1_3415.jpg
Laureáti pamětních medailí Přírodovědecké fakulty
Přírodovědecká fakulta slaví 100 let od svého založení. U této příležitosti udělil děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. na Slavnostním zasedání Vědecké rady PřF UK v Karolinu pamětní medaile významným osobnostem naší fakulty.
LOGO PrF UK I.jpg
hromadna.jpg
ŽIVA na web.jpg
100. výročí založení Přírodovědecké fakulty očima časopisu Živa
Pro červnové číslo časopisu Živa připravila jeho redakce sérii článků připominající 100. výročí založení PřF UK. Jednotlivé články uvádějí fakultu v souvislosti s dějinami celé Univerzity Karlovy i českého státu a tematickými příspěvky představují fakultní sekce. Zvláštním článkem je tu zmíněno i 120 let od kolaudace Botanické zahrady PřF UK Na Slupi.
živa na prvni stranku.jpg
horáková.jpg
Tichá vzpomínka na JUDr. Miladu Horákovou v Karolinu
Univerzita Karlova si Vás dovoluje pozvat k tiché vzpomínce na JUDr. Miladu Horákovou. Nechceme dopustit, aby její odkaz a statečný čin byl zapomenut. Je pro nás symbolem, že svoboda není samozřejmostí a že proti totalitě a nedemokratickým režimům je nutné bojovat. Představitelé akademické obce UK, v čele s rektorem prof. Tomášem Zimou, položí věnec u busty Milady Horákové v Karolinu v pátek 26. června 2020 v 9.30 hod., den před 70. výročím úmrtí této významné osobnosti české historie.
horakova na web.jpg
POZOR! změna rezervačního systému konferencí Adobe Connect UK!
Volby děkana PřF UK 2020
Akademický senát PřF UK vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana a stanovil termín volebního zasedání ASF na termín 5.11. 2020. Návrh kandidátů na funkci děkana se podává k rukám volební komise pro volbu děkana a obsahuje písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou, stručný životopis navrhovaného s charakteristikou jeho působení na univerzitě a stručné teze volebního programu. Návrh musí být doručen volební komisi prostřednictvím podatelny nejpozději do 6. 10. 2020.
poruchy autistického spektra JPG.jpg
Vzdělávací kurz Poruchy autistického spektra u vysokoškolských studentů
Srdečně zveme všechny zájemce na první ze vzdělávacích programů, které bude pořádat Akademická poradna PedF UK. Vzdělávací programy budou pokrývat všechny skupiny studentů se speciálními potřebami, v každém semestru se uskuteční jeden program. Programy jsou určeny zejména pro akademické pracovníky, mohou se jich však účastnit i další pracovníci fakulty. Kurz je pro pracovníky UK zdarma, přihlášky zasílejte do 10.7.2020.
Multilicence grafického programu Zoner Photo Studio X
Od 30. června 2020 je pro fakultní zaměstnance k dispozici časově neomezená multilicence grafického programu Zoner Photo Studio X.
česká hlava.jpg
19. ročník soutěže Česká hlava
I v letošním roce proběhne dobře známá soutěž Česká hlava, soutěž pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Laureátům bude předána finanční odměna v celkové výši 1 350 000 Kč. Příjem nominací bude ukončen 17.července 2020.
česká hlava.jpg
19. ročník soutěže Česká hlava
I v letošním roce proběhne dobře známá soutěž Česká hlava, soutěž pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Laureátům bude předána finanční odměna v celkové výši 1 350 000 Kč. Příjem nominací bude ukončen 17. července 2020.
NAVOD NA PŘIHLÁŠENÍ.pdf
Program rozvoje manažerských dovedností
Zveme srdečně všechny zájemce na vzdělávací modul pro rozvoj manažerských dovedností, který je určen pro akademické a neakademické pracovníky UK. Program je orientován na praxi, je zaměřen na získání či prohloubení znalostí a dovedností, akcentovány jsou interaktivní metody. První z kurzů proběhne v říjnu 2020.
LOGO PrF UK I.jpg
JqIQ5I4A.jpeg
Česká republika má nové profesory. Tři z nich jsou z naší fakulty.
Ve Velké aule pražského Karolina byly 2. července ministrem školství, mládeže a tělovýchovy slavnostně předány dekrety celkem osmdesáti novým profesorkám a profesorům, dvacet osm z nich patří Univerzitě Karlově. Nejvyšší akademický titul za naši fakultu obdrželi profesorka Zuzana Münzbergová z katedry botaniky a profesoři Jiří Blažek a Petr Pavlínek z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Gratulujeme!
LOGO PrF UK I.jpg
Zrušení omezení pro výuku
S účinností od 1. července 2020 již nejsou žádná omezení pro výuku v počtu osob a způsobu výuky. Odpadá rovněž povinnost poskytnout před prvním vstupem do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti, stejně jako povinnost nosit roušky s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19.
HYGIENICKÁ STANICE.jpg
Zrušení omezení pro výuku
S účinností od 1. července 2020 již nejsou žádná omezení pro výuku v počtu osob a způsobu výuky. Odpadá rovněž povinnost poskytnout před prvním vstupem do budovy čestné prohlášení o bezinfekčnosti, stejně jako povinnost nosit roušky s výjimkou oblastí, kde krajská hygienická stanice přijala lokální opatření z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s covid-19.
Článek o původu zubů v magazínu Science!
Valéria Vaškaninová z Ústavu geologie a palentologie PřF UK je hlavní autorkou článku, který otiskl prestižní vědecký magazín Science. Mezinárodní vědecký tým, který článek publikoval, je složen z odborníků z univerzity v Uppsale, evropského synchrotronu ESRF, Přírodovědeckého muzea v Londýně a Národního muzea v Praze, z jehož sbírek studované fosílie pocházejí.
oříz.jpg
čejka.jpg
Third Cronstedt´s Award pro profesora Jiřího Čejku
Laureátem třetí Cronstedt´s Award se stal profesor Jiří Čejka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie. Spolu s profesorem Wieslawem J. Rothem ji získali za svůj značný přínos ve vědě při zkoumání aspektů syntézy a vysvětlení dvou dimenzí vrstev v zeolitech.
cejka.jpg
ATLAS.jpg
Český historický atlas získal Cenu Akademie věd ČR
"Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20.století", na kterém se podíleli rovněž RNDr. Dana Fialová, Ph.D., RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. a RNDr. Tomáš Burda, Ph.D. z katedry socíální geografie a regionálního rozvoje a doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. a Bc. Daniel Paluba z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, získal cenu Akademie věd České republiky za mimořádný výsledek výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Gratulujeme!
atlas na web.jpg
chemické listy 1.jpg
ČESKOSLOVENSKÁ IZOTACHOFORETICKÁ ŠKOLA ČÍSLO 1.pdf
ANALYTICKÁ CHEMIE NA UK ČÍSLO 1.pdf
BRNĚNSKÁ ŠKOLA Č.1.pdf
DLOUHODOBÁ STABILITA ČÍSLO 1.pdf
chemické listy 6.jpg
SPECIALIZAČNÍ ANALÝZA ASRENU ČÍSLO 6.pdf
chemické listy 7.jpg
VERTIKÁLNÍ PROFILY ČÍSLO 7.pdf
Výročí založení fakulty na stránkách Chemických listů
Letošní jubilejní narozeniny Přírodovědecké fakulty si spolu s námi připomněly i Chemické listy. Hned v několika jejich číslech od začátku letošního roku byly či ještě budou publikovány články věnované 100. výročí založení naší fakulty.
chemické listy web.jpg
Pruhonice_2018.jpg
Cena Alfred Russel Wallace Award pro profesora Pyška
Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. působí v Botanickém ústavu AV ČR a na katedře ekologie PřF UK. Jako jeden z nejvýznamnějších ekologů invazí na světě přispěl k rozvoji výzkumu v mnoha oblastech Wallaceových zájmů, zejména biogeografie. Cenu uděluje Mezinárodní biogeografická společnost.
pyšek web.jpg
Magnetické nanočástice mění svoji magnetickou strukturu v magnetickém poli
Jsou-li ultra jemné magnetické nanočástice vystaveny vnějšímu magnetickému poli, jejich magnetické jádro roste nečekaným způsobem. Na tomto pozorování mezinárodního týmu vědců se podíleli i odborníci z katedry anorganické chemie PřF UK. Studie „Field-Dependence of Magnetic Disorder in Nanoparticles“ byla publikována v prestižním časopise Physical Review X.
PRX.jpg
obrazek magneticke castice.jpg
PRX.jpg
PrFUK_Publikace_100let_CZ_WEB.pdf
ALAKBAR.jpg
Zemřel profesor Akif Guliyev Alakbar
Dne 19. července 2020 náhle zemřel v 77 letech profesor Akif Guliyev Alakbar, doktor biologických věd, děkan Biologické fakulty Státní univerzity v azerbádžánském Baku, dlouhodobý spolupracovník s naší fakultou, zejména při organizování a zabezpečování stáží našich pedagogů a studentů a jejich terénních výzkumů v Ázerbájdžánu i výměnných stáží ázerbájdžánských studentů a pedagogů v Praze.
ALAKBAR na web.jpg
ERC: Národní informační den 2020
Národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) proběhne 23. 9. 2020. ERC podporuje riskantní výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru. Granty jsou určeny výzkumníkům, kteří si zakládají nebo konsolidují vlastní výzkumné týmy (ERC Starting a Consolidator); osobnostem, které významně ovlivnily svůj obor (ERC Advanced); nebo výrazně interdisciplinárním projektům (ERC Synergy).
PUBLIKACE NA WEB.pdf
SEZNAMOVAK I.jpg
SEZNAMOVAK II.jpg
Všichni se jedeme seznámit na Mácháč aneb týden zážitků a informací o škole
Univerzita Karlova letos již podvanácté organizuje pro své budoucí studenty prvních ročníků Seznamovák UK. Během něj získají studenti důležité informace, seznámí se se svými spolužáky a zažijí týden plný zábavy, vše v krásném prostředí Máchova jezera a dvou záříjových turnusech.
SEZNAMOVAK NA WEB.jpg
Zemřel doktor Vojen Ložek
„Vojen Ložek není jeden člověk, ale tým specialistů“. Tak charakterizoval RNDr. Vojena Ložka DrSc. jeho bývalý student Václav Cílek. Tento (malako)zoolog a kvartérní paleoekolog vyryl v dějinách české vědy brázdu srovnatelnou jen s málokterým velikánem. Ve věku 95 let zemřel tento víkend. Čest jeho památce!
ložek2.jpg
20200818_201739.jpg
Kniha Zdeňka Kratochvíla "Alternativy (dějin) filosofie" pokřtěna
Za hojné účasti fakultní a další odborné veřejnosti byla v úterý 18.8. 2020 v prostoru střech paláce Lucerna pokřtěna nová kniha Zdeňka Kratochvíla z katedry filosofie a dějin přírodních věd "Alternativy (dějin) filosofie". Kniha vyšla v Nakladatelství Pavel Mervart a je k dostání u všech dobrých knihkupců.
kratiochvíl.jpg
Výpadek služeb G-Suite
Funkčnost všech služeb Google Suite, postižených ranním výpadkem, byla po 15. hodině obnovena.
Zuzana Musilová z katedry zoologie získala cenu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě
K účasti na české edici mezinárodního programu se letos přihlásilo 50 vědkyň, které splnily podmínku věku do 40 let a dosažení titulu Ph.D. ve vědeckých oblastech. Do červencového semifinále, v němž odborná porota složená ze zástupců Akademie věd ČR a České komise pro UNESCO posuzovala jednotlivé projekty, jich postoupilo 13. Ve dvoukolovém hlasování porota vybrala tři vítězky. Jednou z nich byla i Zuzana Musilová z katedry zoologie. Gratulujeme!
Musilová_oříz.jpg
logo cz.JPG
Musilová_oříz.jpg
MIGRACE.jpg
Mezinárodní letní škola migračních studií
Již po šesté hostí katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Mezinárodní letní školu migračních studií. Vzhledem k epidemiologickým opatřením v souvislosti s COVID-19 je letošní ročník kapacitně omezen, lze se však účastnit i on-line. Mezinárodní letní škola migračních studií proběhne ve dnech 24. - 29. srpna 2020.
MIGRACE WEB.jpg
Výzkumný fond CELSA – spolupráce s KU Leuven
Výzva podpoří projekty řešené společně s výzkumníky z Katolické univerzity v Lovani. Interní univerzitní uzávěrka je již 23. 11. 2020. Pokud plánujete podání přihlášky, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení.
Workshop ONYGENALES 2020
Workshop “ONYGENALES 2020: Basic and clinical research advances in dermatophytes and dimorphic fungi” je setkáním odborníků a studentů zajímajících se o pokroky ve výzkumu dermatofytů, dimorfních a keratinofilních hub. Dvoudenní workshop proběhne ve dnech 10. - 11. září 2020.
houby.png
werner Siemens.jpg
werner I.jpg
23. ročník Ceny Wernea von Siemense
I letos budou oceněni nadaní studenti přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšení vědci. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří tato soutěž mezi nejvýznamější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Příhlašování bude ukončeno 30. listopadu 2020.

Akce dokumentů