E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřednáška prof. Erika S. Landera: The 35-year journey of genomic medicine

Srdečně vás zveme na přednášku prof. Erika S. Landera, ředitele Broad Institute of MIT and Harvard, "35-year journey of genomic medicine", která se koná v rámci kurzu Novinky v biomedicínském výzkumu v úterý 18. února 2020 v 9.00 v Přednáškové síni Coriových, 1.LF UK, U nemocnice 5, Praha 2.
Čas 18.02.2020
od 09:00 do 10:30
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Přednášky jsou součástí kurzu „Novinky v biomedicínském výzkumu“, který je jeden z doporučených povinně volitelných kurzů pro Ph.D. studenty oboru Biochemie a patobiochemie (Oborová rada 04) a Fyziologie a patofyziologie člověka (Oborová rada 05).

Účastníci na konci kurzu získají zápočet. Kurz je sestaven z přednášek zahraničních a domácích světově uznávaných odborníků zabývajících se molekulovými mechanismy etiologie, patogeneze a terapie chorob. Vítáni jsou i studenti jiných oborů a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů. 

Kontakt:
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D., jzivny@lf1.cuni.cz, tel. 224965865
prof. MUDr. Stanislav Štipek, DrSc., stipekst@lf1.cuni.cz, 224964283

Publikováno: Čtvrtek 06.02.2020 10:35

Akce dokumentů