E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProfesor Loub byl oceněn zlatou medailí Univerzity Karlovy

Na letošním prvním zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy dne 30. ledna byly uděleny pamětní medaile čtyřem významným osobnostem, které se vědeckou i pedagogickou prací zapsaly do univerzitních dějin. Zlatou medailí byl oceněn emeritní profesor Josef Loub z katedry anorganické chemie PřF UK.

Klíčového pracovníka katedry anorganické chemie, kterého na cestě za vědeckou a pedagogickou prací pro Univerzitu Karlovu provázely životní peripetie, uvedl Jiří Zima, děkan Přírodovědecké fakulty UK. Ten o zlatou medailí oceněném profesoru Loubovi mimo jiné prozradil: „Stál u rozvoje chemických aplikací práškových amino krystalových diferačních metod, které pro naši fakultu prakticky objevil a zavedl. Tyto metody jsou dnes naprosto nepostradatelnými nástroji strukturní analýzy. Vychoval řadu budoucích významných odborníků, uznávaných v oblasti rentgenové difrakce, kteří dnes působí na řadě pracovištích u nás i v zahraničí.“

Oceněný profesor Josef Loub (vlevo) s děkanem PřF UK prof. Jiřím Zimou Prof. Josef Loub (vlevo) a děkan PřF UK prof. Jiří Zima

„Když jsem se dozvěděl, že mám obdržet zlatou medaili, snažil jsem se to děkanovi nejdříve rozmluvit. Nakonec jsem vše odklepl a souhlasil,“ glosoval s úsměvem slavnostní událost oceněný profesor. „Vždy jsem se snažil neudělat univerzitě žádnou ostudu. Snad ještě vše do konce života přežijeme,“ řekl v rámci poděkování Josef Loub, který v prosinci oslavil devadesátiny. Na akademiky zapůsobilo jeho osobité vystoupení jako osvěžení, za což oceněný profesor sklidil déle trvající potlesk.

 

Marcela Uhlíková

Publikováno: Pátek 31.01.2020 10:30

Akce dokumentů