E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníArchiv 2020

regiony21454.jpeg
Online rozhovor s Danielem Chamovitzem a Viktorem Žárským
Daniel Chamovitz, izraelský badatel světového formátu, představí knihu Co rostlina ví českým čtenářům. On-line rozhovor s autorem povede prof. Viktor Žárský, spolupřekladatel knihy, úvodní slovo pronese Jeho Excelence Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael. Český překlad knihy vyšel v Nakladatelství Academia v říjnu 2020.
izrael.png
Online rozhovor s Danielem Chamovitzem a Viktorem Žárským
Daniel Chamovitz, izraelský badatel světového formátu, představí knihu Co rostlina ví českým čtenářům. On-line rozhovor s autorem povede prof. Viktor Žárský, spolupřekladatel knihy, úvodní slovo pronese Jeho Excelence Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael. Český překlad knihy vyšel v Nakladatelství Academia v říjnu 2020.
Volby do Studentské komory Akademického senátu
Ve dnech 16.–17. 12. 2020 proběhnou volby do SKAS Přírodovědecké fakulty UK na období 2021–2023. Volit můžete přímo na stránkách senátu. Více informací o podrobnostech organizace voleb a jejich vyhlášení získáte po rozkliknutí této aktuality.
Volby do Studentské komory Akademického senátu
Ve dnech 16.–18. 12. 2020 proběhnou volby do SKAS Přírodovědecké fakulty UK na období 2021–2023. Volit můžete přímo na stránkách senátu. Více informací o podrobnostech organizace voleb a jejich vyhlášení získáte po rozkliknutí této aktuality.
skas.png
Jan Havlíček se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu
Docent Jan Havlíček z katedry zoologie se stal spolueditorem speciálního čísla prestižního časopisu Philosophical Transactions of the Royal Society B věnovaného olfaktorické komunikaci u lidí. Číslo je založeno na konferenci Royal Society Theo Murphy meeting, jehož byl Jan Havlíček spoluorganizátorem. Kromě toho je také spolu s kolegyněmi a kolegy ze skupiny Etologie člověka spoluautorem tří článků v daném vydání časopisu.
rstb.2020.375.issue-1800.cover.png
Jan-Havlíček-1.jpg
UTULEK NA WEB.jpg
UTULEK NA WEB I.jpg
Vánoční sbírka pro zvířata v útulcích
Materiální vánoční sbírka pro psy a kočky v útulcích probíhá pod stromečkem na Albertově 6 a ve Viničné 7. Za MATERIÁLNÍ pomoc zúčastněným předem ze srdce děkujeme! Po ukončení budou věci odvezeny do vybraných útulků. Sbírka bude letos končit až na Tři Krále.
utulek logo.jpg
Vánoční sbírka pro zvířata v útulcích
Materiální vánoční sbírka pro psy a kočky v útulcích probíhá pod stromečkem na Albertově 6 a ve Viničné 7. Za MATERIÁLNÍ pomoc zúčastněným předem ze srdce děkujeme! Po ukončení budou věci odvezeny do vybraných útulků.
Hýl rudý, Carpodacus erythrinus.JPG
Čím se řídí výška ptačího zpěvu? Zoologové zpochybnili tradiční hypotézu
Díky analýze největšího datasetu ptačích hlasů zpochybnili vědci jednu z tradičních hypotéz, která vysvětluje evoluci ptačího zpěvu. Tým z Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pod vedením Tomáše Albrechta ve spolupráci s týmem na Max Planck Institut für Ornithologie zjistil, že obecně předpokládaný vliv prostředí na výšku neboli frekvenci zpěvu je překvapivě minimální a o tom, jak bude druh zpívat rozhoduje především velikost těla, případně intenzita pohlavního výběru. Výsledky výzkumu publikoval uznávaný časopis Ecology Letters.
Hýl rudý, Carpodacus erythrinus_oříz.jpg
Děkan fakulty prof. Jiří Zima ocenil nejlepší absolventy a mladé vědecko-pedagogické pracovníky za rok 2020
Akademický život se ani v letošním napjatém roce nezastavil. I proto mohl děkan fakulty prof. Jiří Zima vyhlásit laureáty cen děkana, určené nejlepším absolventům a mladým vědeckým pracovníkům. Kvůli epidemiologickým opatřením proběhlo letošní vyhlášení v otevřeném prostoru amfiteátru na Albertovských stráních. Všem laureátům upřímně blahopřejeme!
Sdělení rektora ze 14.12. 2020
V reakci na vývoj epidemiologické situace a poslední sérii usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 sděluji následující:
11. ročník fotografické a výtvarné soutěže Věda je krásná 2020
Rok 2020 byl kromě všeho jiného i rokem dalšího ročníku fakultní výtvarné soutěže Věda je krásná. A 11. ročník zná už i své vítěze - byli vyhlášeni během udílení Cen děkana, které letos nemohlo proběhnout v Karolinu, ale v areálu naší fakulty - v amfiteátru na Albertovských stráních. Všem vítězům, ale i všem zúčastněným, gratulujeme!
uzovka_oriz.jpg
VÁCLAV BYSTŘICKÝ_ DÁREK PRO NEVĚSTU.jpg
PETR ŠÍPEK_ PROMĚNY.pg.jpg
Dva botanické projekty byly hodnoceny GA ČR jako vynikající
Dva projekty našich botaniků - prof. Karola Marholda a doc. Petra Kuneše, byly vedením Grantové agentury ČR hodnoceny jako "vynikající". Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány, jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu. Gratulujeme!
ANKETA.jpg
Elektronická anketa hodnocení výuky 2020/2021
Hodnocení výuky probíhá v aktuálním semestru opět elektronickou formou, tentokrát v období 21. 12. 2020 – 28. 2. 2021. Ohodnoťte převážně distančně probíhající výuku, vaše zpětná vazba je důležitá!
ANKETA.jpg
Elektronická anketa hodnocení výuky 2020/2021
Hodnocení výuky probíhá v aktuálním semestru opět elektronickou formou, tentokrát v období 21. 12. 2020 – 28. 2. 2021. Ohodnoťte převážně distančně probíhající výuku, vaše zpětná vazba je důležitá!
Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,
děkujeme vám všem za práci, kterou jste v uplynulém roce v souvislosti s výukou a studiem na Přírodovědecké fakultě UK vykonali. Dovolte nám, abychom vám popřáli pokojné svátky a hlavně zdraví v novém roce 2021.
Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,
děkujeme vám všem za práci, kterou jste v uplynulém roce v souvislosti s výukou a studiem na Přírodovědecké fakultě UK vykonali. Dovolte nám, abychom vám popřáli pokojné svátky a hlavně zdraví v novém roce 2021.
Dny otevřených dveří 2021 - online
Stejně jako každý rok proběhnou na Přírodovědecké fakultě UK Dny otevřených dveří. Jelikož rok 2021 není (alespoň zatím) jako jiné roky, proběhne letošní zvaní zájemců o studium online - a to prostřednictvím webu Přírodovědcem.cz
DOD 2021 - ig.jpg
Fakultní on-line setkání k problematice distančního zkoušení velkého počtu studentů
Vzhledem k epidemické situaci proběhne velmi pravděpodobně alespoň část zkoušek během zkouškového období online. Jak si s takovou situací poradit? Dobrou praxi sdíleli zástupci fakulty i mimofakultní specialisté, moderování se ujala proděkanka PřF UK pro koncepci studia doc. Markéta Martínková. Záznam z proběhlého setkání si můžete přehrát na Youtube, prezentace jsou ve formě pdf ke stažení v této aktualitě.
distance.jpg
intellectual property_wipo 1.png
Hybrid autumn 21-22 (1).pdf
Hybridní podzim 21-22 (1).pdf

Akce dokumentů